Jak uwolnić się od negatywnych efektów starzenia

You are currently viewing Jak uwolnić się od negatywnych efektów starzenia

Wiek dojrzały prezentuje nam dwa oblicza. Podczas gdy z radością możemy korzystać z mądrości i doświadczania zdobytego wraz z przybywającymi latami, z tego samego powodu dręczą nas pojawiające się zmarszczki, sztywność stawów, osłabienie kości i mięśni oraz pojawia się strach przed słowem na „ch” – choroba. 


Nie musimy jednak łatwo poddawać się procesom starzenia. Wiemy, że są one nieuchronne, ale możemy je opóźniać do maksimum pozwalając sobie na większy komfort życia wspierając nasz organizm w walce z głównym winowajcą stojącym za praktycznie prawie każdym negatywnym skutkiem starzenia – oksydacją (utlenianiem).

Chcąc zrozumieć jak działa utlenianie (oksydacja) należy pamiętać o trzech podstawowych pojęciach:


- Materia fizyczna zbudowana jest z atomów, każdy atom posiada jądro i krążące wokół niego jeden lub więcej elektronów.


– Elektrony są małymi, ujemnie naładowanymi cząsteczkami, które krążą wokół jądra, jak planety wokół słońca.


– Molekuły (cząstki) składają się z dwóch lub więcej atomów połączonych ze sobą wspólnymi elektronami tworzącymi tak zwane wiążące pary elektronów.


W uproszczeniu, utlenianie występuje kiedy molekuła traci jeden lub więcej z tych wspólnych elektronów.
Wyobraźmy sobie ścianę, z której wypchniemy cegłę. W efekcie takiego działania osłabieniu ulega cała ściana. Ten sam mechanizm dotyczy molekuły, która ulega destabilizacji, gdy traci elektrony. Niedobór elektronów jest tak destrukcyjny dla niektórych cząstek, że zapoczątkowuje on silną reakcję łańcuchową, polegającą na wzajemnym wykradaniu elektronów innym cząsteczkom w pobliżu. 
Tych agresywnie działających złodziei elektronów rozpoznajemy pod nazwą Wolnych Rodników, a szkody przez nich wyrządzone nazywamy Stresem Oksydacyjnym.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRZECIWUTLENIACZACH I WOLNYCH RODNIKACH

Pozostawiony samemu sobie stres oksydacyjny rozkłada tkanki, przebija się przez błony komórkowe, zniekształca DNA, zakłóca prawidłowy metabolizm, wywołuje destrukcyjne reakcje chemiczne i tworzy resztki komórkowe, które zakłócają normalne funkcje organizmu. W rezultacie, poprzez inicjację i wzrost stresu oksydacyjnego wewnątrz komórek ciała, wszystkie patogeny i toksyny działają na organizm niszcząco, powodując powszechnie znane oznaki starzenia.Jedynym sposobem walki ze stresem oksydacyjnym są przeciwutleniacze – cząsteczki, które mogą przekazać swoje elektrony bez utraty stabilności. Poprzez dostarczanie elektronów do niestabilnych, zubożonych w elektrony wolnych rodników, przeciwutleniacze mogą je neutralizować i często odwracać uszkodzenia, które już zostały wyrządzone.


Organizm opracował system obronny do neutralizowania stresu oksydacyjnego produkując przeciwutleniacze: takie jak Glutation lub pozyskując je z diety – Witamina C. W miarę, jak organizm się starzeje, jego naturalna produkcja przeciwutleniaczy drastycznie maleje, zaś zapotrzebowanie na dostarczane z zewnątrz przeciwutleniacze takie jak witamina C, dramatycznie wzrasta.


Na szczęście możemy zaopatrywać nasz organizm w Witaminę C, dzięki różnorodnej diecie oraz suplementacji. Niestety tradycyjna witamina C, w postaci proszku, tabletek, kapsułek, a nawet ta pochodząca z diety, nie jest skutecznie przetwarzana i wchłaniana, kiedy spożywamy jej więcej niż 100 mg jednorazowo.

W rzeczywistości, jeśli spożywamy 1000 lub więcej mg zwykłej, doustnej witaminy C, ponad połowa zostaje przez organizm wydalona w naturalnym procesie. Najskuteczniejszym sposobem na absorpcję wysokich dawek witaminy C są wlewy dożylne lub suplementacja liposomalną witaminą C (z wykluczeniem Emulsji).

Jak rozpoznać jakość liposomalnego suplementu diety

Nie możemy powstrzymać procesów starzenia, wszyscy to wiemy. Ale dzięki przeciwutleniaczom dostarczanym do organizmu w odpowiedniej ilości, możemy spędzić więcej czasu na cieszeniu z życia, a mniej na ubolewaniu z powodu starzenia się.

Poznaj wyjątkowe prawdziwie liposomalne suplementy diety:

Dodaj komentarz