Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska z siedzibą przy alei Jana Pawła II 3B lok. U2, 80-462 Gdańsk, NIP: 6420026819, REGON: 273011986

W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami:

  • pod numerem telefonu: 881031788
  • na adres skrzynki pocztowej: sklep@vitallabs.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług zgodnych z profilem naszej działalności, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług
Państwa dane niezbędne do wykonania i obsługi umowy przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach: realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta zostały wpisane dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda wg. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.
Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatności) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych.
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Państwa przez Vitallabs Polska treści marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Vitallabs Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach, wydarzeniach czy konkursach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

Reklama Dopasowana

Staramy się stale ulepszać nasz sklep VITALLABS.PL tak aby ułatwić Państwu dokonywanie zakupów oraz ułatwić szybkie odnalezienie interesujących Państwa produktów. W tym celu gromadzimy Państwa dane za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, aby prezentowane na VITALLABS.PL treści były dopasowane do Państwa preferencji – bazując np. na dotychczasowej aktywności na stronie, w tym historii zakupów czy wyszukiwanych fraz.

Wiemy, że korzystając z VITALABS.PL chcesz odnaleźć lub zakupić oferowane przez nas produkty, dlatego nie wyświetlamy żadnych reklam, które pochodzą od podmiotów trzecich.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży. Dodatkowo, po wykonaniu tejże umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli zechcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany powyżej, w części „Administrator danych oraz informacje kontaktowe”.

Udostępnianie Danych Osobowych

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Vitallabs Polska, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy newslettera, dostawcy usług prawnych lub audytowych oraz inni podwykonawcy zewnętrzni, których usługi wykorzystywane będą w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta na wysokim poziomie oraz usprawnieniu procesów zakupowych.

Chcemy abyście Państwo wiedzieli, że bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, nie handlujemy bazą danych i nie spamujemy.

Państwa Prawa w związku z Danymi Osobowymi

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.