Badania przeprowadzone przy użyciu saszetek Altrient® LivOn Labs.

Podsumowanie najważniejszych badań przeprowadzonych z udziałem saszetek Altrient® oraz Glutationu Setria®:

Niniejszy raport przedstawia wyniki 12-tygodniowego niezależnego badania, którego celem była ocena skuteczności Altrient Glutathione w poprawie wyglądu przebarwień, zaczerwienienia skóry i ogólnego kolorytu skóry. Do badania przeprowadzonego przez Princeton Consumer Research włączono mężczyzn i kobiety, którzy sami zgłaszali nierówny koloryt skóry i problemy z pigmentacją. Wpływ suplementu oceniano za pomocą różnych środków naukowych oraz samooceny uczestników.

Uczestnicy i projekt badania:

Do badania włączono 33 osoby, z czego 31 ukończyło badanie. Badanie miało formę badania jednoośrodkowego, prowadzonego w domach uczestników, którzy musieli przyjmować 2 saszetki Altrient Glutation dziennie, zachowując przy tym swoje zwykłe procedury pielęgnacji skóry. Wymagano od nich również unikania wszelkich zabiegów na twarz, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badania. Narzędzia oceny zastosowane w badaniu obejmowały Chromametr CR300® służącego do pomiaru zaczerwienienia i pigmentacji skóry; profesjonalna fotografia dokumentująca wizualne zmiany skórne; oraz SPQ do rejestrowania spostrzeżeń ewentualnych efektów przez badane osoby.

Wyniki:

Zaczerwienienie: w badaniu określono ilościowo zmiany w zaczerwienieniu skóry, korzystając z wartości A* Chromametru, która mierzy składnik czerwony/zielony. Wyniki wykazały znaczny średni spadek zaczerwienienie o 79,48%, u wszystkich uczestników widoczne znaczna poprawa.

badanie-kliniczne-glutation-tabela-wartości-vitallabs-polska

Przebarwienia: Przebarwienia były oceniane za pomocą wartości B* Chromametru, która ocenia widmo niebiesko-żółte. Wyniki wykazały średnią redukcję przebarwień o ok. 56,90%, u wszystkich uczestników nastąpiła znaczna poprawa.

badanie-kliniczne-glutation-altrient-tabela-wartości-vitallabs-polska

badanie-kliniczne-gluation-altrient-redukcja-przebarwień-skóry-vitallabs-polska

 

Pytania dotyczące samooceny:

Pacjenci wypełnili kwestionariusze pod koniec 12-tygodniowego okresu i większość ich odpowiedzi była bardzo pozytywna.

 • 96,77% zgodziło się, że ich skóra jest wyraźnie jaśniejsza
 • 93,55% potwierdziło, że ich skóra wygląda na bardziej promienną i świetlistą
 • 93,55% potwierdziło, że ich skóra wygląda zdrowiej
 • 90,32% przyznało, że ich skóra wygląda młodziej
 • 90,32% potwierdziło, że ich skóra jest nawilżona
 • 80,65% uczestników stwierdziło, że ich skóra wygląda na bardziej wyrównaną
 • 80,65% zgodziło się, że koloryt ich skóry uległ poprawie
 • 77,42% zgodziło się, że przebarwienia są jaśniejsze
 • 74,19% stwierdziło, że produkt zmniejsza widoczność ciemnych plam
 • 74,19% stwierdziło, że ich cera jest jaśniejsza
 • 70,97% potwierdziło, że produkt widocznie poprawia oznaki starzenia

Wnioski:

Altrient Glutathione wykazał znaczną zdolność redukcji zaczerwienień i rozjaśniania przebarwień u wszystkich użytkowników biorących udział w badaniu. Każdy uczestnik zgłosił pozytywne wyniki, co potwierdza przydatność suplementu jako skutecznego produktu poprawiającego koloryt i przejrzystość skóry. Brak znaczących działań niepożądanych dodatkowo podkreśla jego bezpieczeństwo i przydatność do regularnego stosowania. Badanie to potwierdza potencjał Altrient Glutathione jako cennego dodatku do schematów pielęgnacji skóry skoncentrowanych na poprawie jej estetyki i zdrowia.

W 12-tygodniowym badaniu przeprowadzonym przez Princeton Consumer Research 15 zdrowych kobiet zastosowało suplement z witaminą C firmy Altrient w celu oceny jej wpływu na zdrowie włosów. W badaniu wykorzystano różne metody oceny, w tym ocenę kliniczną, metodę tarcia szczoteczki (BFCM) i kwestionariusze samooceny (SPQ), zarówno na początku badania, jak i po 12 tygodniach stosowania. Celem tego badania jest wykazanie skuteczności klinicznej Altrient C w poprawie ogólnego stanu włosów.

Uczestnicy i projekt badania:

W badaniu wzięło udział 15 zdrowych kobiet w wieku 18 lat i starszych. Pacjentki musiały przyjmować 2 saszetki Altrient® C dziennie przez 12 tygodni.

Rezultat:

Badanie wykazało kilka statystycznie istotnych ulepszeń przypisanych suplementowi Altrient®C.

A: Grubość włosów ogółem i poszczególnych pasm wzrosła o +20,21%.

B: Zdrowy wygląd włosów uległ poprawie o +25,00%.

C: Ogólny stan włosów i uczucie poprawy o +30,21%.

D: Mikrofotografia wykazała wzrost liczby włosów o +18,93%.

E: Znacząca redukcja łamliwych włosów* -50,89%

F: Zmniejszenie utraty nienaruszonych włosów* -37,50%

G: Uszkodzenia włosów również znacznie spadły przy -27,66%

badanie-kliniczne-altrient-c-kondycja-zdrowie-włosów-vitallabs-polska

 

Kwestionariusze samooceny:

Pacjentki wypełniły kwestionariusze pod koniec 12-tygodniowego okresu i większość ich odpowiedzi była bardzo pozytywna. Pytania dotyczące połysku, grubości, gładkości włosów oraz różnych aspektów zdrowia skóry głowy i skóry dały zdecydowanie pozytywne odpowiedzi, a ponad 80% badanych wybrało dwie najlepsze odpowiedzi. W przypadku pytań dotyczących wypadania włosów, tempa wzrostu i innych czynników ponad 50% badanych wybrało również dwie najlepsze odpowiedzi, co wskazywało na pozytywne wyniki.

 • 73% uczestniczek zgodziło się, że łamliwość ich włosów uległa zmniejszeniu.
 • 67% uczestniczek zgłosiło zmniejszenie wypadania włosów.
 • 87% uczestniczek zauważyło zmniejszenie przerzedzania się włosów.
 • 87% uczestniczek zaobserwowało wzrost liczby nowych pasm włosów.
 • 87% uczestniczek stwierdziło, że tempo wzrostu włosów uległo poprawie.
 • 73% uczestniczek stwierdziło, że skóra głowy jest mniej widoczna, gdy noszą upięte włosy.
 • 93% uczestniczek stwierdziło, że ich włosy ogólnie wyglądają na bardziej lśniące.
 • 87% uczestniczek stwierdziło, że ich włosy są ogólnie grubsze.
 • 73% uczestniczek zgodziło się, że ich skóra głowy była mniej widoczna wzdłuż linii włosów.

W badaniu tym odnotowano dodatkowe korzyści w zakresie pielęgnacji skóry:

 • 87% uczestników stwierdziło, że ich skóra stała się gładsza.
 • 100% uczestników stwierdziło, że ich skóra jest bardziej nawilżona.
 • 60% uczestników zauważyło poprawę w zakresie redukcji drobnych linii i zmarszczek.

Wnioski:

Badanie wykazało, że Witamina C Altrient ma istotny, pozytywny wpływ na różne aspekty zdrowia włosów, w tym grubość, wygląd, kondycję i siłę. Znacząco zmniejszyła się także łamliwość i uszkodzenia włosów. Pytania dotyczące samooceny dodatkowo potwierdziły te ustalenia, a badani zgłaszali bardzo korzystne wyniki w różnych aspektach zdrowia włosów i skóry. Odkrycia te podkreślają znaczenie Altrient C we wspieraniu protokołów zdrowia włosów i urody. Podkreślają znaczenie prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie, aby w pełni zrozumieć mechanizmy, za sprawą, których witamina C przyczynia się do poprawy zdrowia włosów i skóry.

PODSUMOWANIE BADANIA NAUKOWEGO OPUBLIKOWANEGO W MARCU 2019  w Journal of Orthomolecular Medicine

Poziomy kwasu askorbinowego we krwi i jednojądrzastych komórkach krwi po doustnej suplementacji witaminą c kapsułkowaną i nie kapsułkowaną w liposomach, podanej z oraz bez IV hydrokortyzonem

Autorzy: Nina Mikirova1; Tom Levy2; Ronald Hunninghake1
1Riordan Clinic, 3100 North Hillside, Wichita, KS, USA ; 2Consultant of the Riordan Clinic and LivOn Laboratories

Do badania wykorzystano: liposomalne saszetki LivOn Labs oraz tradycyjny proszek kwasu askorbinowego.

Wprowadzenie:

Celem tego badania było porównanie stężeń askorbinianu (witaminy C) w osoczu i białych krwinkach (WBC) po doustnym podaniu 
1) liposomalnej witaminy C w porównaniu z 
2) tradycyjną witaminą C w postaci proszku 
i analiza wpływu hydrokortyzonu na poprawę przyjmowania askorbinianów przez komórki.

Witamina C działa jako skuteczny przeciwutleniacz i odgrywa ważną rolę w odporności poprzez ochronę komórek odpornościowych przed stresem oksydacyjnym generowanym podczas zakażeń (Carr i in., 2017). Ludzie nie mają oksydazy gulonolaktonowej, która jest końcowym enzymem w sekwencji enzymów wątrobowych niezbędnych do biosyntezy witaminy C z glukozy i muszą uzyskać witaminę C z diety. Zarówno stężenie witaminy C w osoczu, jak i w krwinkach białych może być znacznie zwiększone przez źródła witaminy C, a zwłaszcza przez spożycie suplementów witaminy C.
Poziomy witaminy C w białych krwinkach są wyższe niż w osoczu, co może wskazywać na funkcjonalne role witaminy w tych komórkach układu odpornościowego. W szczególności wykazano, że leukocyty mają wyższy poziom witaminy C niż osocze (Loh i in., 1971). Komórki te są zazwyczaj pierwszymi komórkami odpornościowymi, które pojawiają się w miejscu zapalenia i zakażenia. Wykazano, że witamina C wpływa na funkcje fagocytów, wytwarzanie interferonu, replikację wirusów, dojrzewanie limfocytów T i inne funkcje komórek odpornościowych w badaniach laboratoryjnych (Carr i in., 2017).

Drugim celem projektu było wykazanie, że dożylny hydrokortyzon podawany w czasie suplementacji doustną postacią witaminy C może zwiększyć transport askorbinianu do białych krwinek, co prowadzi do wyższych wewnątrzkomórkowych stężeń kwasu askorbinowego. Badania na zwierzętach, wraz z badaniami klinicznymi na ludziach, potwierdzają koncepcję, że witamina C i hydrokortyzon wydają się być projektowane przez naturę w celu naturalnej interakcji ze sobą, aby zoptymalizować działanie przeciwutleniające w chorych i zakażonych tkankach oraz bezpośrednio promować odzyskanie ich normalnych funkcji przyśpieszając ich leczenie. Hydrokortyzon był również szeroko badany pod kątem jego skutków i wpływu na różne patofizjologiczne aspekty posocznicy, jak również na choroby zakaźne prowadzące do sepsy (Carr, 2018; Wilson, 2009; Marik, 2017). W badaniu komórkowym kortykosteroidy (deksametazon) zwiększały ekspresję transportera witaminy C SVCT2, umożliwiając znaczny wzrost absorpcji witaminy C do tych komórek (Fujita i in., 2001).

Podsumowanie


• Porównanie suplementacji askorbinianem kapsułkowanym w liposomach i niekapsułkowanym (proszkowym) wykazało, że spożycie liposomalnego askorbinianu* powoduje dłuższe zatrzymywanie askorbinianu we krwi. Stężenie askorbinianu w osoczu utrzymywało się na poziomie 100% wzrostu w ciągu 3 godzin dla askorbinianu niekapsułkowanego i dłużej niż 4,5 godziny dla askorbinianu liposomalnego. Maksymalny procent wzrostu askorbinianu był taki sam dla obu preparatów i osiągnął 150% -170%.


• Stężenia askorbinianu w białych krwinkach uległy zmianie po spożyciu askorbinianu w postaci niekapsułkowanych i kapsułkowanych liposomalnie suplementów askorbinianu. Średni maksymalny wzrost stężeń askorbinianu w komórkach był taki sam dla obu preparatów (w zakresie 40% ÷ 50%). 
Dane pokazują, że askorbinian liposomalny powodował szybsze przyjmowanie przez komórki. Porównanie obszarów pod krzywą dla stężeń wyższych niż początkowe wykazało, że AUC było o 50% większe dla preparatu liposomalnego w porównaniu z askorbinianem nie kapsułkowanym.


• Dane potwierdzają naszą hipotezę, że hydrokortyzon może wpływać na pobieranie askorbinianu przez komórki, gdy jest podawany jako adiuwant do suplementacji askorbinianem. Wstrzyknięcie hydrokortyzonu przed przyjęciem suplementów spowodowało korzystniejszy procent wewnątrzkomórkowego spożycia askorbinianu.


• Słabością badania jest niska liczba uczestników i pomiary stężeń askorbinianu w osoczu i komórkach metodą opartą na reakcji kondensacji dehydroaskorbu z tworzeniem się barwnego produktu wykrywanego przez fluorescencję.

*wynik badania odnosi się tylko i wyłącznie do liposomalnej witaminy C LivOn Labs™ ze względu na charakterystykę opatentowanych liposomów, ich specyficzną budowę, stabilność oraz wysoką ilość w porcji. Nie powinny więc być wykorzystywane do określania działania innych preparatów liposomalnych obecnych na rynku o odmiennej budowie, charakterystyce i nie potwierdzonej ilości liposomów wypełnionych witaminą c w porcji.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ PUBLIKACJI BADANIA >>

Badanie wykazało, że w zaledwie kilka tygodni możliwe jest znaczne wzmocnienie i poprawa stanu skóry w sposób całkowicie naturalny. W porównaniu z innymi produktami na rynku, ten niezwykły suplement jest w stanie dostarczyć skórze znacznie większą ilość witaminy C, pobudzając naturalną produkcję kolagenu i tym samym pomagając przezwyciężyć oznaki starzenia się skóry.

Najnowsze 16 tygodniowe badanie kliniczne przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w Instytucie Badawczym w Princeton metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowanym placebo.
 Ich celem było sprawdzenie działania suplementu Altrient®C na stan skóry pod kątem jędrności oraz redukcji zmarszczek i drobnych linii wokół oczu.

W badaniu wzięło udział 41 osób zdrowych wieku 31-65 +, które zostały losowo podzielone na trzy grupy:

Grupa A – przyjmowała 3000 mg Placebo dziennie

Grupa B – przyjmowała 1000 mg Altrient®C (1 saszetka) i 2000 mg placebo dziennie

Grupa C – przyjmowała 3000 mg Altrient®C (3 saszetki) dziennie

Uczestnicy zostali poinstruowani, aby w trakcie badania nie używać żadnych nawilżających produktów do pielęgnacji skóry. Jędrność i elastyczność skóry uczestników mierzono w pięciu punktach przy pomocy elektronicznego urządzenia do badania poziomu elastyczności skóry Cutometer MPA 580, Courage+ Khazaka GmbH. Przeprowadzono także badanie poziomu elastyczności skóry w 5 punktach wokół oczu.

Po 16 tygodniach rezultaty były następujące:

Grupa A (3000 mg Placebo) nie stwierdzono statystycznie istotnych zmian w jędrności skóry lub redukcji drobnych linii i zmarszczek.

Grupa B (1000 mg Altrient®C dziennie) nastąpił średni wzrost jędrności i elastyczności skóry o 35% oraz redukcja drobnych linii i zmarszczek o 8%

Grupa C (3000 mg Altrient®C dziennie) – nastąpił imponujący wzrost jędrności skóry o 61% i redukcja drobnych linii i zmarszczek o 14% w stosunku do parametrów wyjściowych.

badanie-witamina-c-vitallabs

Danny McCamlie, główny naukowiec kliniczny Princeton Clinical Reaserch stwierdził:

“Znanym faktem jest, że istnieje wyraźny związek pomiędzy procesem starzenia się skóry i poziomem witaminy C w organizmie. (…) Wynik przeprowadzonego badania utwierdził mnie w przekonaniu, że ten wyjątkowy, żelowy suplement diety – Altrient®C może w sposób naturalny i wyjątkowo skuteczny osiągnąć rezultaty w ujędrnianiu skóry, których nie dało się uzyskać poprzez stosowanie najlepszych marek kremów stosowanych na skórę przez okres 8 tygodni.”

Badanie zostało przeprowadzone przez Princeton Consumer Research w Wielkiej Brytanii, na zlecenie Abundance&Health oraz laboratoriów LivonLabs. Wynik został ogłoszony w Grudniu 2014.

LINK DO PEŁNEGO BADANIA. WERSJA ANGIELSKA >>

 

Nowy potencjał witaminy C

Dr Steve Hickey i dr Hilary Roberts

Linus Pauling i Narodowy Instytut Zdrowia

Doustna suplementacja witaminą C może nieść za sobą znacznie silniejsze efekty niż dotąd uważano. Część środowiska medycznego odrzuciła zalecenia Linusa Pauling’a dotyczące przyjmowania wysokich dawek witaminy C. Decyzja ta była  podparta wynikami badań przeprowadzonymi w Narodowym Instytucie Zdrowia (NIH), które opublikowano wkrótce po śmierci Pauling’a. Na podstawie tych badań stwierdzono, że ludzki organizm w wyniku suplementacji witaminą C może przyswoić tylko do 220 mg tej witaminy i przy tej dawce dochodzi do „wysycenia” co uniemożliwia przyswojenie wyższej dawki.

W naszej książce „ Askorbinian: Witamina C i nauka”1 wyjaśniliśmy jak błędna była interpretacja NIH. Naukowcy z NIH podawali badanym pojedynczą dawkę witaminy C i czekali kilka godzin, aż dojdzie do wydalenia nieprzyswojonej części dawki. Dopiero po tym czasie badali poziom witaminy C we krwi. Powtarzali tę procedurę stosując dawki do 1250 mg witaminy C. Kiedy stężenie w osoczu przestało wzrastać wraz z podawaną dawką stwierdzono, że osocze uległo nasyceniu. Następowało to przy poziomie około 70 μM/L, co odpowiada dziennej dawce witaminy C wynoszącej 200 mg. Biorąc pod uwagę, że nawet wykresy pochodzące od NIH przedstawiają stężenia do 220 μM/L uzyskane w wyniku doustnej suplementacji, określenie „wysycenie” jest niewłaściwe. Opisywany stan dokładniej dotyczy stężenia bazowego w osoczu zależnego od reabsorpcji w nerkach.

NIH i część środowiska medycznego uznała, że wysokie dawki doustnie przyjmowanej witaminy C nie są dobrze przyswajane mimo, że nawet dane pochodzące z NIH wskazują inaczej. Z czasem przestali używać określenie „wysycenie”, które ciężko było im obronić, na mniej precyzyjne „ściśle kontrolowane” i zwiększyli deklarowany możliwy maksymalny poziom z 70 μM/L na 220 μM/L. Jednak nie przyznali się do wcześniejszych błędów i nie zaznaczyli, że do osiągnięcia nowego maksymalnego poziomu konieczne jest również wyższe spożycie witaminy C i nie wynosi ono już 200 mg, ale aż ponad 18,000 mg na dobę!

Niezależne pomiary

Jakiś czas po badaniu przeprowadzonym przez NIH, poddaliśmy analizie absorpcję witaminy C z suplementów diety. Stosując pojedyncze dawki 36 g preparatu liposomalnego, odnotowaliśmy stężenia w osoczu wynoszące 417 μM/L, tym samym obalając deklarowane przez NIH maksymalne stężenie.2 Co istotne, wykazaliśmy również, że u osób regularnie spożywających wysokie dawki witaminy C, standardowe stężenie witaminy C w osoczu nie osiąga poziomów „wysycenia” i nie jest „ściśle kontrolowane” przy 70 μM/L, ale może wzrosnąć do co najmniej 150 μM/L. Dr Ron Hunnighake z USA uzyskał podobne wyniki w częściowej replikacji niniejszej pracy. Dodatkowe niezależne wyniki badań dostarczył dr Johan Bolhuis3, które przedstawiono poniżej:

Bolhuis wykonał siedem oznaczeń witaminy C w osoczu. Pierwsze oznaczenie (80 μM/L) przeprowadzono po dwóch dniach od wyczerpania zapasów tej witaminy – wyniki były zgodne z wcześniejszymi pomiarami przeprowadzonymi u osób po wykorzystaniu zapasu witaminy. Drugie oznaczenie (193 μM/L) wykonano po podaniu pojedynczej dawki 12 g witaminy C w połączeniu z bioflawonoidami. Następnie analizie poddano 6 g liposomalnej witaminy C (Livon Laboratories) i uzyskano stężenie 204 μM/L. Wskazuje to na absorpcję liposomalnej witaminy C w stopniu około dwa razy wyższym niż absorpcja tej witaminy w standardowej formie w tej samej dawce i po takim samym czasie. Dla porównania Bolhuis przetestował również 12 g witaminy C deklarowanej przez producenta jako formuła o wyższej przyswajalności (UltraPotent) i wykazał najwyższe stężenie 265 μM/L.

Bolhuis poddał analizie również połączenie witaminy C w standardowej formie z liposomalną witaminą C. Zastosował dawkę 24,4 g witaminy C w standardowej formie i 8 g liposomalnej witaminy C – stężenie w osoczu osiągnęło 512 μM/L. Na końcu przeprowadzono pomiar używając 11 g witaminy C w standardowej formie i 7 g liposomalnej witaminy C. Po podaniu dawki o 7 rano dokonano pomiarów o godzinie 11:00 (567μM/L) i o godzinie 13:15 (579 μM/L). Zauważmy, że te indywidualne pomiary nie mogły zostać przeprowadzone przy maksymalnym poziomie we krwi, a tym samym mogą być uznane za minimalną graniczną wartość stężenia szczytowego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi wynikami dotyczącymi liposomalnej witaminy C i potwierdzają to co wcześniej przewidywaliśmy – możliwe jest osiągnięcie i podtrzymanie stężenia witaminy C w osoczu na poziomie co najmniej 500-600 μM/L.

Bolhuis w swojej analizie uwzględnił NAC (N-acetylocysteina), selen, kwas alfa-liponowy, witaminę E, EKGC (galusan epigallokatechiny) i multiwitaminę zawierającą witaminę C (Ultrapotent) oraz zastosował kombinację standardowych i liposomalnych dawek. Utrudnia to interpretację wyników badania, jednak mimo to można z całą pewnością wywnioskować, że wysokie stężenie witaminy C w osoczu może być osiągnięte w wyniku doustnej suplementacji.

Implikacje dla zalecanego spożycia witaminy C

Początkowo NIH i część środowiska medycznego twierdziła, że od momentu wysycenia osocza, przy zażywaniu witaminy C w dawce 200 mg dziennie, przyjmowanie wyższych dawek nie będzie skuteczne w walce ze zwykłym przeziębieniem, rakiem i szeregiem innych chorób. Jednak ze względu na to, że zmienili swoje określenie na ,,ściśle kontrolowane” musimy również zmodyfikować ich zalecenia, sugerując, że spożycie witaminy C w dawce powyżej 18 g dziennie (w podzielonych dawkach) najprawdopodobniej nie będzie bardziej skuteczne u osób zdrowych niż chorych. Ta korekta być może wywoła uśmiech na twarzy czytelnika.

Dr Robert Cathcart wykazał, że chore osoby mogą przyswoić znacznie więcej witaminy C niż osoby zdrowe. Obala to argument, że wysoka dawka witaminy C jest nieskuteczna podczas choroby ze względu na „ścisłą kontrolę”, „wysycenie”, czy niemożliwość przyswojenia wyższych dawek niż 200 mg.

Implikacje w przypadku choroby

Przedstawione dane sugerują, że standardowa witamina C i witamina C w liposomalnej postaci może być wchłaniana przez niezależne mechanizmy. Wyniki uzyskane przez Bolhuisa wskazują, że przy wysokich dawkach, poziom witaminy C w osoczu może wynikać łącznie z przyjmowania standardowej witaminy C i liposomalnej. Jeżeli to się potwierdzi, stężenia w osoczu wynikające z regularnego przyjmowania dawek standardowej i liposomalnej witaminy C mogą okazać się znacząco wyższe niż 600 μM/L i możliwe do utrzymania na czas nieokreślony stosując powtarzane dawki.
Stałe poziomy askorbinianu w osoczu powyżej 250-300 μM/L są prawdopodobnie toksyczne dla komórek nowotworowych. Najwyższe opisywane tutaj stężenie było o wiele wyższe i wynosiło 579 μM/L. Ponadto stężenie witaminy C w guzie może być znacznie wyższe niż w osoczu, ponieważ komórki nowotworowe mogą aktywnie wchłaniać witaminę C z otoczenia. To sugeruje, że cytotoksyczne stężenia witaminy C można uzyskać w wyniku doustnego zażywania tej witaminy.

Sama witamina C wykazuje stosunkowo słabe działanie przeciwnowotworowe. Jednak w połączeniu z synergistycznie działającym kwasem alfa-liponowym czy selenem, jej działanie przeciwnowotworowe znacznie wzrasta. Jedno z obecnych podejść do leczenia raka promuje większą skuteczność dożylnie aplikowanego askorbinianu sodu niż podawanej doustnie witaminy C4. Założenie to jest przedwczesne i nie uwzględnia potencjalnych korzyści wynikających z synergistycznego działania składników odżywczych. Stale przybywa dowodów na to, że terapia redox oparta o doustne podawanie witaminy C może wydłużyć średnią życia pacjentów z terminalną chorobą nowotworową i jednocześnie poprawić jakość ich życia.

Założenia, że spożywanie wysokich dawek witaminy C nie przynosi korzyści w profilaktyce czy leczeniu przeziębienia (lub innych infekcji) są bezzasadne. Badania, które na to wskazywały uwzględniały dawki zbyt niskie lub niepodawane odpowiednio często. Dla przeciwieństwa, powtarzane studia przypadków dotyczące wysokiego spożycia witaminy C w których zastosowano odpowiedni przepływ dynamiczny poziomów spożywanej witaminy C wykazały pozytywne działanie tej witaminy.

Wszystkie dowody zebrane razem wskazują, że medycyna konwencjonalna zbyt wcześnie odrzuciła rekomendacje dotyczące wysokich dawek witaminy C. Ponadto, jak opisaliśmy powyżej zastrzeżenia zwolenników medycyny konwencjonalnej opierają się o błędne przesłanki. Badania, które przytoczyliśmy sugerują, że być może stoimy u progu nowego podejścia do ogromnych korzyści płynących z działania związku o unikalnych właściwościach terapeutycznych.

1 S. Hickey H. Roberts (2004) Ascorbate: The Science of Vitamin C, Lulu press.
2 S. Hickey, H. Roberts and N.J. Miller (2008) Pharmacokinetics of oral ascorbate liposomes, JNEM, July, 10.1080/13590840802305423.
3 J. Bolhuis (2008) Personal communication.
4 S.J. Padayatty M. Levine (2000) Reevaluation of ascorbate in cancer treatment: emerging evidence, open minds and serendipity, J Am Coll Nutr, 19(4), 423-425.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TREŚCI BADANIA. ENG. “The new potential of vitamin C” – report>> 

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TREŚCI BADANIA, ENG: Pharmacokinetics of oral viatmina C – report >>

Basdanie skóry-livonlabs

Streszczenie Raportu:Badanie to przeprowadzono w celu zademonstrowania potencjału wchłaniania liposomalnej witaminy C LivOn Labs z liposomami znakowanymi fluorescencyjnie do hodowli ludzkich komórek hepatocytów Hep(G2).
Po przygotowaniu hodowli komórek Hep(G2) komórki zostały inkubowane z liposomami i wykonane zostały obrazy konfokalne za pomocą fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego Flowview FV1000.

Obrazy wyraźnie pokazują liposomy w błonach komórek Hep(G2).

Wyniki wskazują, że liposomalna witamina C LivOn Labs™ może być pobierana przez komórki Hep(G2) w hodowli.

PRZEJDŻ DO PEŁNEJ TREŚCI RAPORTU. ENG >>

Badanie opublikowane w European Journal of Nutrition w 2014 wykazało, że codzienna suplementacja Glutationu Setria® – forma L-glutationu zastosowana w Glutationie Altrient® – jest skuteczna w zwiększaniu magazynowania glutationu w organizmie o 30-35% w ciągu 6 miesięcy.

Randomizowane, kontrolowane badanie wpływu doustnej suplementacji glutationem pod względem magazynowania glutationu w organizmie. 2014 r.

John P Richie Jr, Sailendra Nichenametla,
Wanda Neidig, Ana Calcagnotto,
Jeremy S Haley, Todd D Schell,
Joshua E Muscat

Podsumowanie:

Badanie opublikowane w European Journal of Nutrition w 2014 wykazało, że codzienna suplementacja Glutationu Setria® – forma L-glutationu zastosowana w Glutationie Altrient® – jest skuteczna w zwiększaniu magazynowania glutationu w organizmie o 30-35% w ciągu 6 miesięcy. W badaniu oceniano wpływ suplementacji Glutationu Setria® na poziom glutationu u 54 zdrowych osób dorosłych. Jedna grupa badanych przyjmowała 250 mg na dobę (małe dawki), druga grupa przyjmowała 1000 mg na dobę (wysokie dawki), a trzecia grupa przyjmowała placebo w dawce 470 mg na dobę.

Wyniki badania wykazały, że poziomy glutationu we krwi wzrosły
po jednym, trzech i sześciu miesiącach w porównaniu do poziomów wyjściowych w przypadku obu dawek. Po sześciu miesiącach średni poziom glutationu wzrósł o 30-35% w erytrocytach, osoczu i limfocytach oraz 260%w komórkach z wymazu z policzka w grupie przyjmującej dużą dawkę. Oprócz wzrostu poziomu glutationu badanie wykazało, że dzienna suplementacja 1000 mg na dobę wzmacnia funkcję komórek NK (naturalnych zabójców) ponad dwukrotnie po okresie trzech miesięcy.

Komórki NK są niezbędne dla dobrego funkcjonowania układu odpornościowego, ponieważ mogą szybko identyfikować i zabijać nieprawidłowe komórki. Wtórna analiza punktów końcowych danych wykazała również, że dzienna suplementacja 250 mg – 1000 mg
Glutationu Setria® może spowodować znaczny spadek stresu oksydacyjnego po okresie 6 miesięcy.

glutation-setria-badanie-altrient-livon-labs

Ponieważ badanie zostało przeprowadzone za pomocą kapsułki celulozowej zawierającej glutation Setria®, istnieją przypuszczenia, iż forma liposomalna Altrient®Glutathione może znacznie podnieść pozytywny wynik badania ze względu na mniejszą degradację składnika podczas wchłaniania.

PRZEJDŹ DO PEŁNEGO BADANIA, ENG >>

„ (…) piękno to coś więcej niż tylko piękna skóra, żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, w społeczeństwie gdzie bezustannie oceniamy się jak wyglądamy, dlatego też staramy się wyglądać jak najlepiej” – Alice Hart Davis

Rynek branży „beauty&health’’ w Wielkiej Brytanii wart jest około 14,5 mld funtów według statystki.com.
Ludzie szukają panaceum na starość, sposobu na witalność skóry jak i całego organizmu. Poszukują metod naturalnych omijających zastosowanie sposobów inwazyjnych, niechirurgicznych tj. np. skalpel. Tropią nowe rozwiązania, wykorzystujące stare metody w innowacyjny sposób. Witamina C stosowana zewnętrznie na skórę, od lat doskonale sprawdza się kosmetyce poprawiając wygląd skóry. Stosowana wewnętrznie, oferuje szereg korzyści zdrowotnych dla całego organizmu.

Alice-Devis-test-dziennikarski

Alice Hart-Davis urodzona w 1963 roku dziennikarka, autorka książek, blogerka i propagatorka zdrowego podejścia do życia, a przede wszystkim do dbałości o stan skóry. Po ukończeniu Oxfordu w 1985 dołączyła do zespołu prestiżowego magazyn Vogue. Pracowała również dla The Sunday Telegraph, The Daily Telegraph, Mail on Sunday and London Evening Standard. Obecnie jako freelancer współpracuje z wieloma firmami specjalizującymi się w branży „beauty&health’’. Pisze artykuły o procesach zabezpieczenia przed starzeniem dla nastolatek jak i kobiet w wieku dojrzałym. Uhonorowana licznymi nagrodami m.in. CEW (UK) Achiever Award 2012, P&G beauty: Best Beauty Journalist of a monthly consumer glossy 2010, Johnson & Johnson Beauty Journalist of the Year, 2008.

 

 

Wyjątkowość suplementacji AltrientC

Doustne przyjmowanie dużych dawek witaminy C może powodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu żołądka.
Laboratoria LivOn Labs™ opatentowały metodę aktywnej witaminy C zamkniętej w tłuszczowych liposomach, do tej pory znanych z produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry.
Niespotykana w żadnych innych suplementach doustnych, nierozpuszczalna w wodzie, żelowa formuła chroni witaminę C przed destrukcyjnym działaniem kwasów żołądkowych i soli trawiennych oraz wprowadza ją wprost do jelita cienkiego, gdzie następuje proces wchłaniania do układu limfatycznego i krwiobiegu.

„(…) Co sprawia, że metoda ta jest tak wyjątkowa? (…) do 98% witaminy C dociera do jelit” – podkreśla Alice

Liposomy wprowadzają witaminę C do wnętrza (wewnątrzkomórkowo) uszkodzonych przez wolne rodniki komórek w całym organizmie, bez zużycia cennej energii z mitochondriów.
Unikalne liposomy opatentowane przez LivOn Labs™ sprawiają, że nawet do 98% spożytej porcji Altrient®C dociera do celu, jakim są komórki w potrzebie. Kiedy to już nastąpi organizm może używać dostarczonej witaminy do wszystkiego, czego potrzebuje, w szczególności do neutralizowania wolnych rodników oraz do syntezy kolagenu, białka, które utrzymuje skórę w doskonałej formie i kondycji.

A tak Alice opisuje przebieg testu:

„Szczerze mówiąc, nie miałam zbyt wielkich oczekiwań wobec tego suplementu diety. Pomyślałam, że jak tylko zrezygnuję ze swojej codziennej pielęgnacji skóry, jej stan gwałtownie się pogorszy.
Jak mogło do tego nie dojść skoro odstawiłam wszystkie regenerujące skórę retinoidy i kwasy glikolowe i silnie skoncentrowane serum witaminy C (silna witamina C w surowicy świetnie sprawdza się jako miejscowe leczenie, stymulujące produkcję kolagenu i redukujące pigmentację)?

Wszystko, czego używałam podczas mojego testu, to krem nawilżający z filtrem spf50 na dzień i zwykły krem na noc.

Musiałam również powstrzymać się od zażywania proszków i mikstur zwiększających poziom kolagenu, które zwykle spożywam, oraz od złuszczania naskórka i lekkich zabiegów pielęgnacyjnych, które zwyczajowo stosuję. A jednak, po zaledwie czterech tygodniach spożywania saszetek Altrient, poziom nawodnienia mojej skóry poprawił się. Pod koniec drugiego miesiąca było ono jeszcze lepsze, podobnie jak elastyczność mojej skóry. Mogłam to sama stwierdzić, ponieważ wyraźnie czułam, że mała maszyna, która zasysała moją skórę w celu przetestowania jej stanu, ciągnęła milę mocniej niż podczas pierwszego badania przed rozpoczęciem testu. Pod koniec trzeciego miesiąca moja twarz nie wyglądała jakoś zupełnie inaczej, jednak zauważyłam brak zwyczajowej, zimowej bladości (przyp.test rozpoczął się w grudniu) i na pewno nie była sucha, a moje poziomy kolagenu, które znacznie spadły w pierwszym miesiącu (te suplementy musiały działać) ponownie podskoczyły. Pod koniec testu, mój kolagen wzrósł o 22,8%, elastyczność mojej skóry poprawiła się o 64,3%, a poziom nawodnienia osiągnął zaskakujący poziom 30,26%. Ten wynik był tak zaskakujący, że Tariq, który przeprowadzał badanie zadzwonił do mnie w następnym tygodniu, mówiąc, że podejrzewa błąd. Jednak dodatkowy odczyt potwierdził pierwotne wyniki”.

Podsumowując swój artykuł na blogu Alice stwierdza:

Czy wynik mojego testu to wstrząsająca wiadomość? Tak. Jeśli zastanowić się nad tym, ile pieniędzy wszyscy wydajemy na pielęgnację skóry w nadziei na jej wzmocnienie i nawilżenie oraz ile osób jest skłonnych wiele zapłacić za uzyskanie takich rezultatów za pomocą niechirurgicznych procedur, pomysł, że można uzyskać tak wielkie korzyści, po prostu zażywając duże dawki witaminy C jest dość rewolucyjny. Oczywistym jest, że suplementacja Altrient C poprawia stan skóry całego ciała, nie tylko na twarzy, a ponadto oferuje szereg korzyści zdrowotnych w „pakiecie”.

Ważne: Alice Hart-Davis nie otrzymała wynagrodzenia za przeprowadzony test oraz publikacje. Otrzymała natomiast produkty niezbędne do przeprowadzenia testu.

Źródła:
https://blog.thetweakmentsguide.com/2018/10/18/can-this-vitamin-c-supplement-do-as-much-for-your-face-as-skincare
YouTube: https://youtu.be/KVe1SAZhY6c
• Akbarzadeh A, Davaran S, Hanifehpour Y et al. Liposome: classification, preparation, and applications. Nanoscale Res Lett. 2013; 8(1): 102.
• Akhilender Naidu K. Vitamin C in human health and disease is still a mystery ? An overview. Nutrition Journal 2003, 2:7: 1-10.
• Hickey DS, Roberts HJ, Cathcart RF. Dynamic Flow: A New Model for Ascorbate. J of Orthomolecular Medicine 2005; 20(4):237-244.
• Jone A. Liposomes: A short Review. Pharm. Sci. & Res. 2013; 5 (9), 2013, 181 – 183.
• Maeda O et al. Vitamin C Inhibits the Growth of a Bacterial Risk Factor for Gastric Carcinoma: Helicobacter pylori. Cancer 1997; 80:1897–903.
• Philp HA. Hot Flashes – A Review of the Literature on Alternative and Complementary Treatment Approaches. Altern Med Rev 2003; 8(3):284-302.
• Telang PS. Vitamin C in dermatology. Indian Dermatol OnlineJ. 2013; 4(2): 143–146

Katy-Sunnassee-test-dziennnikarski

Katy Sunnassee

Najlepszy suplement w walce z procesami starzenia się skóry?

W dobie niezliczonej ilości napojów, tabletek i proszków, które obiecują nam wieczną młodość, popularność produktów, które mają zapewnić młody wygląd naszej skórze rośnie z roku na rok. Produkty takie jak napoje kolagenowe, suplementy poprawiające kondycję włosów, skóry i paznokci oraz wszelkiego rodzaju antyoksydanty w proszku, które można dodać do koktajlu, szybko stały się pozycją obowiązkową na liście zakupów każdej dbającej o urodę mieszkanki Wielkiej Brytanii.

Wprawdzie wiele z tych napojów i pigułek przynosi obiecywane efekty, jednak niektóre z nich są bardzo drogie, ich miesięczny zapas może kosztować nawet ok. 600 złotych.

Czy istnieje jakaś alternatywa?

Zgłębiając naukę, która wyjaśnia powstawanie zdrowego dla naszych organizmów kolagenu, szybko dojdziemy do witaminy C. Tak, chodzi o tę samą zwykłą, powszechnie dostępną i popularną witaminę C, której duże ilości zawierają pomarańcze i pomidory. Okazuje się, że jest ona jednym z głównych stymulatorów produkcji kolagenu w organizmie, który odpowiedzialny jest za to, że skóra wygląda świetnie oraz ma pozytywny wpływ na nasze ogólne dobre samopoczucie.

„Witamina C to podstawowe paliwo naszego ciała – jest niezbędna dla wielu procesów zachodzących w naszym ciele, od czubka głowy aż po koniuszki palców u stóp” – mówi Dr Thomas E. Levy, światowej sławy specjalista z zakresu witaminy C (www.peakenergy.com).

„Nie tylko bierze udział w produkcji kolagenu, pomaga też naszemu ciału się oczyszczać, proces ten ma miejsce głównie przez skórę, kiedy się pocimy. Nie jest jedynym istotnym przeciwutleniaczem, jednak zdecydowanie jest jednym z najważniejszych” dodaje.

Chcąc na własnej skórze poznać jej działanie, poddałam się trzymiesięcznej kuracji próbnej z wykorzystaniem wysoko skoncentrowanej witaminy C w postaci liposomalnego suplementu diety o nazwie Altrient C (vitallabs.pl). Każda saszetka zawiera 1000mg, lub też jeden gram, witaminy C, która ma postać żelowej substancji.

Najczęściej zalecana dawka podtrzymująca tej witaminy to 1000 mg dziennie, ja zdecydowałam się wziąć 3000 mg, czyli trzy saszetki (to znaczy kiedy nie zapominałam. Systematyczność nie jest moją mocną stroną, czasem brałam ją dwa razy dziennie, czasem raz, zdarzyło mi się też całkiem zapomnieć – prawdopodobnie potrzebuję też suplementu na lepszą pamięć czy koncentrację!)

CZYM JEST LIPOSOMALNA WITAMINA C?

Powszechnie dostępna witamina C najczęściej sprzedawana jest w formie tabletek, kapsułek czy proszku, a w jej skład z reguły wchodzi kwas askorbinowy, który jest najpopularniejszą postacią witaminy C. Wysokie dawki, przekraczające 1000mg dziennie, w przypadku osób wrażliwych mogą prowadzić do wystąpienia niepożądanych objawów takich jak luźne stolce, mogą też prowadzić do podrażnienia wyściółki żołądka, jednak to jedyne skutki uboczne, które można zaobserwować.

„Właściwie nie ma żadnego górnego limitu jeśli chodzi o dawkę witaminy C – nie odnotowano jeszcze żadnych poważnych skutków ubocznych jej zażywania, nawet przy stosowaniu wysokich dawek. Każdy musi znaleźć dawkę, która jest skuteczna w jego przypadku, a jedynym ograniczeniem jest tu wrażliwość naszych jelit, co znaczy, że nie powinniśmy doprowadzać do stanu, kiedy zaczynamy mieć nadmierne gazy i lekko luźny stolec”mówi Dr Levy.

Na szczęście nie doświadczyłam żadnych skutków ubocznych podczas stosowania Altrient C, najpewniej dlatego, że preparat ten występuje w innej formie niż popularna witamina C w proszku i dzięki temu nie podrażnia żołądka. Ma on postać roztworu liposomalnego, czyli takiej tłustej, żelowej substancji.

altrient nie ulega rozpuszczeniuAltrient C dodaje się do wody, jednak preparat nie ulega rozpuszczeniu.

„Taki sposób podawania umożliwia witaminie przeniknięcie bezpośrednio do komórek naszego ciała, przez błony komórkowe, gdzie jako kwas askorbinowy lepiej radzi sobie z detoksem naszych jelit” mówi Dr Levy.

Być może dlatego liposomalna witamina C jest obecnie tak bardzo chwalona za swoje wygładzające skórę działanie, które zawdzięczamy właśnie temu, że przenika ona dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Wprawdzie Altrient już stał się wybawieniem dla celebrytów takich jak Gwyneth Paltrow, która jak twierdzi, stosuje go w czasie długich lotów, aby zapobiec wysychaniu skóry czy chronić ją przed innymi świństwami znajdującymi się w zatęchłym samolotowym powietrzu. Jednak ja, osobiście raczej nie przejmuję się zachwytem celebrytów – zawsze wolę sprawdzić coś na własnej skórze, aniżeli wierzyć gwiazdom na słowo (nie to, że nie ufam Gwyneth – ona z pewnością wie co nie co o zdrowiu!).

JAKI WITAMINA C PODZIAŁAŁA NA MOJĄ SKÓRĘ?

Zanim rozpoczęłam swój test, poddałam się szeregowi niezwykle dokładnych badań, włączając bardzo szczegółowe badanie krwi przeprowadzone przez specjalistę z dziedziny akupunktury i medycyny naturalnej Jonathana Orcharda (www.wimbledon-acupuncture.co.uk), który dokładnie określił poziom witamin i minerałów, hormonów, cholesterolu i wszelkie inne markery zdrowia (poważnie, jeśli chcecie dotrzeć do źródła waszych problemów zdrowotnych, zróbcie właśnie TAKI test – jest najlepszy).

Odwiedziłam też Santi Spa w dzielnicy Kensington (www.santilondon.com), gdzie znajduje się jedyna w Wielkiej Brytanii maszyna Cortex, która dokonuje bardzo szczegółowych pomiarów poziomu nawilżenia skóry, jej elastyczności, poziomu kolagenu, TEWL (to transepidermalna utrata wody – ilość wody tracona przez skórę) oraz rumienia (zaczerwienienia).

Biorąc pod uwagę fakt, że moja skóra od zawsze była bardzo sucha – ośmielę się nawet twierdzić, że przez większość czasu jest sucha jak pustynia – dodatkowo jest też podatna na powstawanie zmarszczek, zdecydowanie chciałam sprawdzić czy stosowanie Altrient C przyniesie jakiekolwiek widoczne skutki.

Szczerze mówiąc po upływie trzech miesięcy, nie byłam w stanie zaobserwować żadnych znaczących zmian. Nie byłam do końca przekonana czy elastyczność mojej skóry uległa poprawie, jednak powtórzone badania krwi i kondycji skóry pokazały imponujące różnice.

badanie-przed-i-po

badanie-skóry-test-dziennikarski-altrient-c

Zdjęcie komórek skóry Przed i Po 3 miesiącach stosowania witaminy C – lepsza gęstość białych krwinek.

Elastyczność mojej skóry zwiększyła się o 89 procent (Tariq, który przeprowadził badania w Santi Spa, powiedział, że jest to największy wzrost jaki kiedykolwiek widział); poziom kolagenu wzrósł o 39 procent – i znowu, powiedziano mi, że to ogromna poprawa; wskaźnik TEWL spadł o 16 procent – bardzo dobry wynik, przecież nikt nie chce tracić wody; poziom nawilżenia wzrósł o 17 procent, a rumień (zaczerwienienie) zmniejszył się o 16 procent.

Możliwe, że nie zauważyłam ogółu zmian ponieważ zachodziły one stopniowo i po prostu zdążyłam się do nich przyzwyczaić na bieżąco, możliwe też, że po prostu zachodziły one głęboko w skórze. Mogę też stwierdzić, że moja egzema znacznie złagodniała, jednak myślę, że może to być także zasługą probiotyku, ponieważ od kiedy zaczęłam przyjmować go w zeszłym roku objawy egzemy są łagodniejsze.

Największe wrażenie zrobiły na mnie zmiany wewnętrzne. Przyjmowanie dużej ilości witaminy C niesie wiele korzyści zdrowotnych, a większość z nich jest znacznie ważniejsza, niż poprawa gęstości skóry…

altrientc liposomalna witamina c

Saszetki są niewielkich rozmiarów i z łatwością mieszczą się w damskiej torebce.

WSPARCIE W STRESUJĄCYCH SYTUACJACH

Wiadomo, że do niedoborów witaminy C dochodzi, kiedy narażeni jesteśmy na stres, ponieważ nadnercza potrzebują jej do prawidłowego funkcjonowania. Im bardziej narażeni jesteśmy na stres, tym więcej witaminy C (oraz witamin z grupy B) będziemy zużywać – według Dr Levy, nasze nadnercza dosłownie pochłaniają te substancje.

Mając na uwadze to, że po dwudziestce byłam wręcz nieustannie narażona na działanie stresu – głównie niepotrzebnie zamartwiając się czy robię pewne rzeczy we „właściwy” sposób, co tak naprawdę tylko odbierało mi spokój ducha i radość życia, nie ma się co dziwić, że kiedy w 2014 roku zrobiłam badania krwi, powiedziano mi, że cierpię na niewydolność kory nadnercza 2 stopnia (a stopni takich mamy 3).

To właśnie nadnercza odpowiedzialne są za pompowanie adrenaliny i kortyzolu, aby opanować stres, no a moje ciało było nadmiernie forsowane przez około 13 lat. Również wysoki poziom cukru we krwi podwyższa poziom stresu i prowadzi do wydzielania insuliny i kortyzolu. Jak na ironię, kiedy jesteśmy zestresowani mamy od razu większą ochotę na słodycze – przynajmniej ja tak mam – przynosi to natychmiastowe ukojenie nerwów, jednak w ogólnym rozrachunku tylko pogarszają sytuację.

ODŚMIECANIE DIETY

Od 2015 roku, dokładam wszelkich starań żeby zdecydowanie ograniczyć ilość spożywanego cukru: chcę zmniejszyć poziom stresu, na działanie którego narażone jest moje ciało, utrzymać niskie stężenie cukru we krwi, zadbać o zęby (mam mnóstwo plomb, które powstały właśnie przez moją wcześniejszą długotrwała dietę o wysokim indeksie glikemicznym) oraz moją skórę. Wiem na pewno, że zawsze kiedy zjem dużo słodkiego na raz, objawy egzemy się nasilają. Większość lekarzy medycyny konwencjonalnej zaprzecza związkowi pomiędzy spożywanymi przez nas pokarmami, a kondycją naszej skóry, jednak ja właśnie na własnej skórze nie raz przekonałam się, że taki związek istnieje.

Co więc wspólnego ma z tym wszystkim Altrient C? Powtórzone badania krwi pokazały, że poprawił się poziom moich hormonów tarczycy, hormonów stresu oraz hormonów płciowych (który jednak wciąż jest za wysoki). Nie robiłam nic innego – w czasie testu, jadłam nawet trochę „złego” żarcia (musiałam stawić czoła świętom Bożego Narodzenia!), więc wszystkie te pozytywne wewnętrzne zmiany mogę przypisać tylko działaniu witaminy C.

WZMACNIANIE ODPORNOŚCI

Również w czasie mojego testu kilka razy bolało mnie gardło i czułam, że nadchodzi przeziębienie. Poradzono mi wtedy, żebym zwiększyła dawkę do 5-6 saszetek dziennie – naprawdę nie można przedawkować witaminy C. I to naprawdę podziałało – ból gardła minął, a ja nie wylądowałam w łóżku zmożona paskudnym przeziębieniem.
(…)
Już teraz, witamina C jest najczęściej kupowanym suplementem diety w Wielkiej Brytanii, a dietetycy i specjaliści medycyny funkcjonalnej twierdzą, że jej zalecana dawka jest żenująco niska i powinna wynosić przynajmniej 1000 mg na dobę.

SEKRET DOBREGO ZDROWIA I MŁODEJ SKÓRY?

Czy będę dalej przyjmowała Altrient C? Zdecydowanie tak.

Już po zakończeniu mojego testu zdążyłam zamówić zapas na cały następny rok (www.abundanceandhealth.co.uk w Polsce vitallabs.pl -dopis.tłum.).
Wiem, trochę to kosztuje, jednak przy większych zamówieniach dostajemy rabat – normalnie miesięczny zapas kosztuje ok. 194 zł., przy zamówieniu zapasu na 12 miesięcy cena spada do ok. 170 zł za miesiąc, z tej właśnie promocji skorzystałam.

Jeśli robicie to po to, żeby spowolnić procesy starzenia i zmniejszyć zmarszczki, 2000 zł rocznie to mniej niż jedna trzecia ceny, którą trzeba zapłacić za napoje kolagenowe, a efekty są porównywalne. Nie zrozumcie mnie źle, napoje kolagenowe mogą zdziałać cuda, jednak są jednocześnie inwestycją, a pieniądze trzeba wydawać mądrze.

Do pełnego zdrowia każdy z nas potrzebuje kompletnego zestawu witamin i minerałów. Jednak jeśli w tym roku chcecie wprowadzić tylko jedną zmianę lub dokonać tylko jednego wyboru, z czystym sumieniem polecam wprowadzenie do diety AltrientC lub też innej liposomalnej formy witaminy C. Nikt nie płaci mi za to co powiem; naprawdę, szczerze uważam, że podawana w tej formie ma mnóstwo korzyści: pomaga zwalczać objawy przeziębienia, kontrolować poziom stresu, oczyszczać organizm, ma ogólne wewnętrzne działanie spowalniające procesy starzenia się – lepszy wygląd skóry to tylko taka bez cukrowa wisienka na torcie korzyści.

LivOn Laboratories 28 czerwca 2011 roku

2534 Anthem Village Drive Suite 100
Henderson, NV 89052
Tel: 1. 866.682.6193
Email: cindy@LivOnLabs.com

Do naszych klientów i innych zainteresowanych:

W ramach naszej bieżącej działalności oraz w celu zapewnienia, że nasze suplementy diety wykorzystujące enkapsulację liposomalną dostarczają najwyższą jakość konsumentom, w LivOn Labs stale badamy produkty naszej konkurencji, jak również na bieżąco śledzimy tzw. „marketing szeptany” w odniesieniu do liposomalnych suplementów diety.

Ze względu na narastającą ilość zapytań ze strony naszych klientów odnośnie jakości i skuteczności „domowej produkcji liposomalnej witaminy C” (do wytwarzania której receptury można znaleźć na różnych stronach internetowych), LivOn zawarł umowę z zewnętrznym laboratorium, specjalizującym się w technologii liposomalnej, przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego.

Zleciliśmy laboratorium następujące zadania:

1. Odtworzenie receptur z wykorzystaniem dokładnych metod opisanych na tych stronach internetowych;
2. Przeprowadzenie analizy otrzymanej domowym sposobem liposomalnej witaminy C, oraz
3. Wydanie raportu podsumowującego wyniki analiz, w szczególności: obliczenie odsetka
enkapsulowanej liposomalnej witaminy C w produktach końcowych.

LivOn z satysfakcją udostępnia naszymi klientom i pozostałym zainteresowanym wyniki tych testów. Poniżej znajduje się omówienie zakresu projektu, zastosowanych metod i podsumowanie ustaleń laboratorium.

Z poważaniem

[podpis]

Cindy Nechman, Prezes CPA

Raport zbiorczy z badania
Projekt: Eksperymentalna ocena liposomalnej witaminy C wytwarzanej metodą domową.

Zamawiający: LivOn Labs
Czas trwania projektu: 17-19.05.2011
Data sporządzenia raportu: 19.05.2011


Podsumowanie projektu

LivON zwrócił się [do naszego laboratorium] z prośbą o ocenę metod opisanych na rozmaitych stronach internetowych dotyczących domowych sposobów wytwarzania liposomalnej witaminy C.
Pomimo, że na różnych stronach internetowych metody te są do siebie zbliżone, to jednak odmienne są sposoby nasączania lecytyny w wodzie przed zmieszaniem/sonifikacją (poddaniu działaniu ultradźwięków) z roztworem witaminy C. Przetestowaliśmy dwie metody, które różniły się najbardziej:

1. W metodzie A, lecytyna była mieszana z wodą i natychmiast mieszana z roztworem witaminy C, a następnie poddana działaniu ultradźwięków.
2. W metodzie B lecytyna była zanurzana dokładnie w wodzie tak, aby nie było widocznych granulek i dopiero potem była mieszana z roztworem witaminy C i poddawana działaniu ultradźwięków.
3. W celu dokładnego odtworzenia tych metod, zgodnie z opisem, zakupiliśmy lecytynę pochodzącą z produktów nie zawierających żywności modyfikowanej genetycznie (firmy NOW – Nutrition for Optimal Wellness) oraz sonicator firmy Harbor Freight, zgodnie z zaleceniami Sardi i Bradley.
4. Końcowe preparaty liposomalnej witaminy C testowano następnie na obecność enkapsulowanej witaminy C przy pomocy naszej standardowej metodyki służącej do oznaczania enkapsulacji leków.
5. Wyniki wyraźnie wskazują, że żadną z tych metod absolutnie nie uzyskuje się enkapsulacji witaminy C w liposomach.


Metoda A:
Domowo wytwarzana liposomalna witamina C metodą Brooksa Bradleya
https://alobar.livejournal.com/3346670.html

Nasz protokół wytwarzania liposomalnej witaminy „C” jest następujący: Przy pomocy małej (500 ml) myjki ultradźwiękowej (produkt nr #03305, zakupiony w Harbor Freight) wykonano następujące czynności:

Rozpuszczono 3 płaskie łyżki stołowe lecytyny sojowej w 1 szklance wody (preferowana woda destylowana).
Rozpuszczono 1 płaską łyżkę stołową sproszkowanego kwasu askorbinowego (witaminy „C”) w 1/2 szklanki wody.
Przelano oba roztwory razem do naczynia myjki ultradźwiękowej i włączono urządzenie. Pozostawiając górną część myjki otwartą, przy użyciu plastikowej słomki delikatnie i powoli mieszano zawartość. Sonifikowano w 3 seriach (6 minut). Po tym czasie cały roztwór powinien zostać zmieszany w mętną, homogenną, przypominającą mleko mieszaninę. Powstał roztwór LET.
Receptura ta pozwala na wytworzenie około 12 gramów (12 000 mg) witaminy C.
Przy 70% skuteczności enkapsulacji 8400 mg będzie typu LET.


Metoda B:
Domowo wytwarzana liposomalna witamina C metodą Billa Sardiego
http://www.pdazzler.com/archives/62

Przy pomocy małej (500 ml) myjki ultradźwiękowej (produkt nr #03305, zakupiony w Harbor Freight) wykonano następujące czynności:

Do 1 szklanki wody destylowanej należy dodać 3 płaskie łyżki stołowe granulowanej lecytyny sojowej i mieszać energicznie przez 5 minut
Odłożyć mieszaninę lecytyny do lodówki na co najmniej 2 godziny
Po dwugodzinnym okresie namaczania energicznie wstrząsać mieszaninę przez kolejne 3 – 5 minut. Na zakończenie granulki lecytyny nie powinny być widoczne.
Rozpuścić 1 płaską łyżkę stołową witaminy C (kwasu askorbinowego) w 60 ml wody destylowanej.
Rozpuścić 1 czubatą łyżkę stołową sody oczyszczonej firmy Bob’s Red Mill w 60 ml wody destylowanej, używając do tego odrębnego słoika z zakręcanym wieczkiem o pojemności co najmniej 180 ml. Wstrząsać lub mieszać roztwór przez 3 minuty, aż do rozpuszczenia się sody.
Mieszając roztwór witaminy C w wodzie destylowanej, powoli, kroplami, przelać do niego roztwór sody oczyszczonej w wodzie destylowanej.
Po zakończeniu mieszania roztworu sody oczyszczonej z roztworem witaminy C bulgotanie ustanie. Jeśli w słoiku osadziła się jakakolwiek pozostałość sody oczyszczonej, uzyskaną mieszaninę zmieszać razem w tym słoiku, wymieszać i przelać powstałą mieszaninę witaminy C i wodorowęglanu sodu do myjki ultradźwiękowej.
Wlać roztwór lecytyny do naczynia myjki ultradźwiękowej z mieszaniną witaminy C i sody oczyszczonej i wymieszać razem zawartość.
Włączyć myjkę ultradźwiękową i używając plastikowej słomki (z pozostawieniem górnej części myjki otwartej) delikatnie mieszać zawartość. Powtórzyć łącznie 6 serii (12 – 18 minut). Po tym czasie cały roztwór powinien zostać zmiksowany w mętną, jednorodną, przypominającą mleko mieszaninę.
Wedle uznania, można zwiększyć stopień enkapsulacji poprzez kilkukrotne powtórzenie cykli ultradźwiękowych.
Protokół pozwala na uzyskanie 12 gramów (12 000 mg) askorbinianu, witaminy C.
Przy 70%-90% skuteczności enkapsulacji 8400mg powinno być w postaci LET.

Uwaga (od badacza z laboratorium): Główna różnica pomiędzy tymi dwoma metodami polega na tym, że metoda Sardiego nakazuje namaczanie lecytyny przez dłuższy okres czasu, podczas gdy metoda Bradleya nie określa czas inkubacji lecytyny. Osoby, które stosują metodę Bradleya, mogą równie dobrze wymieszać roztwór lecytyny z roztworem witaminy C wkrótce po wykonaniu obu roztworów. Z naukowego punktu widzenia może to powodować dużą różnicę. W metodzie A, liposomy formują się w obecności witaminy C, a w metodzie B liposomy są już dobrze uformowane przed dodaniem roztworu witaminy C.

 

Materiał i Wyposażenie

Lecytyna: Lecytyna granulowana, nie pochodząca z żywności modyfikowanej genetycznie, 454g produkcji Now Foods
Witamina C: kwas askorbinowy (produkcji Bio-Alternative)
Sonicator: Myjka ultradźwiękowa produkcji Harbor Freight, produkt nr #03305


Metoda A:

Dwadzieścia (20) gramów lecytyny dodano do butelki wody destylowanej o objętości 500 ml. Zawiesinę lecytyny trzymano w temperaturze pokojowej przez 3 godziny, intensywnie wytrząsając do czasu, aż granulki przestały być widoczne. W innej butelce 12,8 g kwasu askorbinowego całkowicie rozpuszczono w 125 ml wody. Oba roztwory następnie przelano do myjki ultradźwiękowej i sonifikowano przez 8-10 min. Po zakończeniu procesu liposomy są żółtawego koloru, w wyglądzie jednorodne i bez widocznych oznak rozdzielania się.


Metoda B:

12,8 g kwasu askorbinowego zostało rozpuszczone w 125 ml wody i przelane do myjki ultradźwiękowej. Osobno 20 g lecytyny zostało rozproszone w 250 ml wody. Przed wlaniem do myjki ultradźwiękowej lecytyna nie miała zbyt dużo czasu aby ulec rozproszeniu / rozpuszczeniu w wodzie. Połączone roztwory następnie zostały poddane sonifikacji ultradźwiękowej przez 10 minut i nieprzerwanie mieszane plastikową słomką. Moc myjki nie wydaje się wystarczająco duża, aby całkowicie rozproszyć lipidy i widoczna była znaczna ilość nierozproszonych granulek lecytyny pływających na powierzchni wody. Z tego powodu roztwór przeniesiono z powrotem do 500-mililitrowej butelki i energicznie wstrząsano aż do uzyskania homogennego roztworu. Na końcu procesu, liposomy były mętno-żółtawe, gładkie bez widocznego rozdzielania się. Fizykalnie ta partia liposomów nie różniła się od poprzedniej partii przygotowanej przy pomocy metody A.

Uwaga: W tej procedurze nie użyliśmy wodorowęglanu w celu zobojętnienia kwasu askorbinowego (kroki 5-7), który służy tylko do zneutralizowania kwaśnego smaku kwasu askorbinowego i nie powinien mieć wpływu na enkapsulację liposomalną witaminy C.

 

Analiza enkapsulacji liposomalnej

Wydajność enkapsulacji witaminy C w liposomach mierzono za pomocą uznanej metody analitycznej HPLC często używanej do określania skuteczności enkapsulacji w liposomach leku w preparatach farmaceutycznych. Ściśle ujmując, próbkę (2-3 ml) otrzymanej w powyższy sposób liposomalnej witaminy C przenoszono na filtr odśrodkowy (MWCO 10K) i wirowano przy prędkości 5000 obrotów na minutę w temperaturze 15° C przez 2-3 godziny. Klarowny przesącz zbierający się w dolnej części probówki zawiera wolną (nieenkapsulowaną) witaminę C.
Stężenie wolnej witaminy C i całkowite stężenie witaminy C w liposomach oznaczano metodą HPLC opracowaną w naszym laboratorium. Przedstawione wyniki stanowią średnią z dwóch prób HPLC otrzymanych z pojedynczych partii liposomów uzyskiwanych według każdej metody.

Skuteczność enkapsulacji została obliczona następująco:

Enkapsulacja(%) = (1 – stężenie wolnej witaminy C / całkowite stężenie witaminy C) x 100

Wyniki i Wniosek

Poniższa tabela jest podsumowaniem analizy HPLC liposomów przygotowanych zgodnie z dwoma metodami. Enkapsulacja witaminy C w liposomach jest praktycznie zerowa w obu metodach, ponieważ stężenie wolnej witaminy C jest w zasadzie równe całkowitej zawartości witaminy C. W związku z tym, przy żadnej z metod nie dochodzi do enkapsulacji witaminy C w liposomach.

Tabela: Wyniki analizy HPLC enkapsulacji liposomalnej witaminy C przeprowadzonej dwoma sposobami domowymi