Co to jest Karnityna i jakie są jej właściwości

Najczęściej kupowane

Kategoria: BLOG Altrient LivOn Labs Data: Komentarze: 0 Wyświetlenia: 6952

Przekład na język polski raportu Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.

Karnityna: co to jest?Karnityna, pochodząca z aminokwasu, znajduje się w prawie wszystkich komórkach organizmu. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego carnus lub mięso, ponieważ związek został wyizolowany z mięsa. Karnityna to ogólny termin na wiele związków, które obejmują L-karnitynę, acetylo-L-karnitynę i propionylo-L-karnitynę [1,2].

Karnityna odgrywa kluczową rolę w produkcji energii. Transportuje długołańcuchowe kwasy tłuszczowe do mitochondriów, aby mogły zostać utlenione („spalone”) w celu wytworzenia energii. Transportuje również toksyczne związki wytwarzane z tych organelli komórkowych, aby zapobiec ich gromadzeniu się. Biorąc pod uwagę te kluczowe funkcje, karnityna jest skoncentrowana w tkankach, takich jak mięśnie szkieletowe i serca, które wykorzystują kwasy tłuszczowe jako paliwo dietetyczne [1,2].

Ciało wytwarza wystarczającą ilość karnityny, aby zaspokoić potrzeby większości ludzi. Ze względów genetycznych lub medycznych niektóre osoby (takie jak wcześniaki) nie mogą sobie pozwolić na wystarczającą ilość, więc karnityna jest dla nich warunkowo niezbędnym składnikiem odżywczym [1].

Jakie są zalecane dawki karnityny?


Zdrowe dzieci i dorośli nie muszą spożywać karnityny z pożywienia lub suplementów, ponieważ wątroba i nerki wytwarzają wystarczającą ilość aminokwasów lizyny i metioniny, aby zaspokoić codzienne zapotrzebowanie [1-3]. Rada ds. Żywności i Żywienia (FNB) National Academies (wcześniej National Academy of Sciences) dokonała przeglądu badań nad funkcjami karnityny w 1989 roku i stwierdziła, że nie jest ona niezbędnym składnikiem odżywczym [3]. FNB nie określił referencyjnych wartości spożycia (DRI) - w tym zalecanego dodatku dietetycznego (RDA) - dla karnityny [4].Jakie pokarmy zapewniają karnitynę?


Produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, drób i mleko, są najlepszymi źródłami. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej czerwone mięso, tym wyższa jest zawartość karnityny. Produkty mleczne zawierają karnitynę głównie we frakcji serwatki [1,3,5].
Karnityna występuje w dwóch postaciach, znanych jako D i L, które są lustrzanymi odbiciami (izomery). Tylko L-karnityna jest aktywna w organizmie i jest formą występującą w żywności [1,6].

Wchłanianie i metabolizm karnityny


Dorośli stosujący różnorodną dietę zawierającą czerwone mięso i inne produkty zwierzęce otrzymują z pożywienia około 60–180 miligramów karnityny dziennie [6].
Weganie otrzymują jej znacznie mniej (około 10–12 miligramów), ponieważ unikają żywności pochodzenia zwierzęcego. Większość (54–86%) karnityny w diecie jest wchłaniana w jelicie cienkim i dostaje się do krwioobiegu [1,6].

Nerki skutecznie oszczędzają karnitynę, więc nawet diety ubogie w karnitynę mają niewielki wpływ na całkowitą zawartość karnityny w organizmie [1,5]. Nadmiar karnityny jest wydalany z moczem, zamiast metabolizowany, w razie potrzeby przez nerki w celu utrzymania stabilnego stężenia we krwi.

Kiedy może wystąpić niedobór karnityny?

Istnieją dwa rodzaje stanów niedoboru karnityny. Pierwotny niedobór karnityny jest zaburzeniem genetycznym komórkowego układu transportującego karnitynę, który zwykle objawia się w wieku pięciu lat z objawami kardiomiopatii, osłabienia mięśni szkieletowych i hipoglikemii. Wtórne niedobory karnityny mogą wystąpić z powodu pewnych zaburzeń (takich jak przewlekła niewydolność nerek) lub w szczególnych warunkach (np. stosowanie niektórych antybiotyków), które zmniejszają wchłanianie karnityny lub zwiększają jej wydalanie [1,5]. Istnieje naukowa zgoda co do wartości karnityny jako produktu na receptę do leczenia takich niedoborów [2].

Jakie są aktualne problemy i kontrowersje dotyczące karnityny?


Karnityna została szeroko przebadana, ponieważ jest ważna dla produkcji energii, jest dobrze tolerowanym i ogólnie bezpiecznym środkiem terapeutycznym [7]. Naukowcy w badaniach preferują acetylo-L-karnitynę, ponieważ jest ona lepiej wchłaniana z jelita cienkiego niż L-karnityna i skuteczniej przekracza barierę krew-mózg (tj. Dostaje się do tkanki mózgowej) [8].


Wyniki sportowe


Niektórzy sportowcy biorą karnitynę w celu poprawy wydajności. Jednak dwadzieścia lat badań nie znajduje spójnych dowodów na to, że suplementy karnityny mogą poprawić ćwiczenia fizyczne lub wydolność fizyczną zdrowych osób - w dawkach od 2–6 gramów / dzień podawanych przez 1 do 28 dni [9–11]. (Całkowita zawartość karnityny wynosi około 20 gramów u mężczyzny ważącego 155 funtów, prawie całość w mięśniu szkieletowym [11].) Na przykład suplementy karnityny nie wydają się zwiększać zużycia tlenu przez organizm ani poprawiać stanu metabolicznego podczas ćwiczeń ani niekoniecznie zwiększają ilość karnityny w mięśniach [10]. (dop. w badaniu tym nie podano w jaki sposób, w jakiej formie i w jakiej dawce suplementowano karnitynę).
Inne badanie Work By Arenas et al dostarcza dowodów na wyraźne działanie karnityny. Co ważne, Work By Arenas et al objęła tylko sportowców uczestniczących w programach treningowych na okres 1–6 miesięcy. W tych warunkach suplementacja karnityny zapobiegała związanemu z treningiem zmniejszeniu zawartości karnityny w mięśniach, a także zwiększała aktywność mięśni kluczowych enzymów oksydacyjnych, w tym dehydrogenazy pirogronianowej i enzymów łańcucha transportu elektronów. Jednak efekt fizjologiczny tych zmian jest nieznany i konieczne jest dalsze potwierdzenie tych ustaleń.
https://academic.oup.com/ajcn/article/72/2/618S/4729710

efekty suplementacji lkarnityny w treningu aerobowym

Starzenie się


Uważa się, że do za proces starzenia się odpowiada spadek funkcji mitochondriów. Karnityna może być w ten proces zaangażowana, ponieważ jej stężenie w tkankach zmniejsza się z wiekiem, a tym samym zmniejsza się integralność błony mitochondrialnej [12]. Badania na starych szczurach wykazały , że suplementacja dużymi dawkami acetylo-L-karnityny i kwasu alfa-liponowego (przeciwutleniacz) zmiejszyło rozpad mitochondriów [13-15].
Zwierzęta poruszały się więcej i poprawiły wydajność w zadaniach wymagających pamięci. Obecnie nie ma podobnych badań tego rodzaju na ludziach.
Metaanaliza badań kontrolowanych podwójnie ślepą próbą i placebo sugeruje jednak, że suplementy acetylo-L-karnityny mogą poprawić funkcje psychiczne i zmniejszyć pogorszenie się stanu osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i chorobą Alzheimera [16]. W tych badaniach pacjenci przyjmowali 1,5–3,0 gramów acetylo-L-karnityny dziennie przez 3–12 miesięcy.

Choroby sercowo-naczyniowe i tętnic obwodowych

W kilku badaniach zbadano skuteczność suplementowanej karnityny w leczeniu niedokrwienia serca (ograniczenie przepływu krwi do serca) i choroby tętnic obwodowych (której najważniejszym objawem jest słabe krążenie w nogach, znane jako chromanie przestankowe) [17,18] . Ponieważ poziom karnityny jest niski w uszkodzonym mięśniu sercowym, dostarczenie dodatkowych ilości może przeciwdziałać toksycznemu działaniu wolnych kwasów tłuszczowych i poprawić metabolizm węglowodanów [17]. W badaniach krótkoterminowych karnityna miała właściwości przeciwniedokrwienne po podaniu doustnym i we wstrzyknięciu. W wieloośrodkowym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo we Włoszech, 2330 pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego przedniego otrzymywało albo dodatkową L-karnitynę (9 g / dobę dożylnie przez 5 dni, a następnie 4 g / dobę doustnie przez 6 miesięcy) lub placebo [19]. Leczenie L-karnityną znacznie zmniejszyło śmiertelność po 5 dniach od randomizacji, ale nie wpłynęło znacząco na ryzyko niewydolności serca lub zgonu po 6 miesiącach. Autorzy metaanalizy z 2013 r. Połączyli wyniki tego badania z wynikami 12 mniejszych badań [20]. Doszli do wniosku, że leczenie L-karnityną u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego zmniejsza śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny o 27%, komorowe zaburzenia rytmu o 65% i dusznicę bolesną o 40% w średnim okresie obserwacji wynoszącym 2 miesiące, ale nie zmniejsza ryzyko niewydolności serca lub nawrotu zawału mięśnia sercowego.

Chromanie przystankowe wynika z niewystarczającego dopływu krwi bogatej w tlen do nóg i prowadzi do akumulacji acetylokarnityny w mięśniach z powodu jej niepełnego wykorzystania. Pacjenci z chorobą tętnic obwodowych, u których występuje chromanie, mają znaczne upośledzenie wydolności wysiłkowej i mają trudności z chodzeniem nawet na krótkich dystansach z małą prędkością [18].
Badania wskazują, że karnityna może poprawić wydajność mięśni szkieletowych w nodze.

W jednym europejskim wieloośrodkowym badaniu klinicznym suplementacja L-karnityną (w postaci propionylo-L-karnityny w dawce 2 g / dobę przez 12 miesięcy) u pacjentów z chromaniem umiarkowanym do ciężkiego znacznie poprawiła maksymalną odległość marszu i postrzeganą jakość życia w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali placebo [21]. Podobne wieloośrodkowe badanie w Stanach Zjednoczonych i Rosji wykazało, że ta sama dzienna dawka i forma karnityny podawana przez 6 miesięcy pacjentom z chromaniem przestankowym znacznie poprawiła dystans i szybkość marszu, zmniejszyła ból ciała, poprawiła funkcję fizyczną i poprawiła postrzegany stan zdrowia w porównaniu do pacjentów w grupie kontrolnej [22]. Autorzy systematycznego przeglądu i metaanalizy, która obejmowała te i 12 innych randomizowanych badań klinicznych, doszli do wniosku, że propionylo-L-karnityna znacznie zwiększa szczytową odległość marszu u pacjentów z chromaniem [23].

Odkrycia te sugerują, że L-karnityna, podawana przez okres do 1 roku, może mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy w niektórych warunkach. Inne badania budziły jednak obawy dotyczące wpływu na układ krążenia przewlekłego narażenia na karnitynę. Badanie z 2013 r.,które objęło zarówno gryzonie, jak i 2595 ludzi poddanych planowej ocenie serca, wykazało, że L-karnityna jest metabolizowana przez mikrobiotię jelitową do N-tlenku trimetyloaminy (TMAO), substancji proatherogennej związanej z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych [24].
Ze względu na różnice w składzie bakterii jelitowych wszystkożerni uczestnicy badania wytwarzali więcej TMAO niż weganie lub wegetarianie po spożyciu L-kartininy.
W badaniu znaleziono również zależne od dawki związki między stężeniem L-karnityny w osoczu na czczo a ryzykiem choroby wieńcowej, choroby tętnic obwodowych i ogólnej choroby sercowo-naczyniowej, ale tylko wśród uczestników z równocześnie wysokim poziomem TMAO. Naukowcy zauważyli, że odkrycia te mogą częściowo wyjaśnić związek między wysokim poziomem spożycia czerwonego mięsa (bogatego źródła karnityny) a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć wpływ karnityny na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.


Nowotwór


Zmęczenie wynikające z chemioterapii, radioterapii i złego stanu odżywienia jest powszechne u chorych na raka [25]. Mogą również mieć niedobór karnityny [25]. W jednym z badań włączenie suplementacji karnityny (4 gramy dziennie przez tydzień) złagodziło zmęczenie u większości pacjentów leczonych chemioterapią i przywróciło prawidłowy poziom karnityny we krwi [26]. W innym badaniu terminalni pacjenci z rakiem, którym uzupełniano poziom karnityny (dawki wahały się od 250 miligramów do 3 gramów dziennie) odczuwali mniejsze zmęczenie oraz poprawę nastroju i jakości snu [25]. W obu badaniach większość osób miała niedobór karnityny przed zażyciem suplementów.

Cukrzyca typu 2

Odporność na insulinę, która odgrywa ważną rolę w rozwoju cukrzycy typu 2, może być związana z defektem utleniania kwasów tłuszczowych w mięśniach [27]. Rodzi to pytanie, czy dysfunkcja mitochondriów może być czynnikiem rozwoju choroby. Zwiększone magazynowanie tłuszczu w chudych tkankach stało się markerem oporności na insulinę [27]. Wczesne badania sugerują, że dożylne uzupełnienie L-karnityną może poprawić wrażliwość na insulinę u chorych na cukrzycę poprzez obniżenie poziomu tłuszczu w mięśniach i może obniżyć poziom glukozy we krwi poprzez szybsze zwiększenie jego utleniania w komórkach [27–29]. Niedawna analiza dwóch wieloośrodkowych badań klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 2 wykazała, że leczenie acetylo-L-karnityną (3 gramy / dzień doustnie) przez jeden rok zapewniało znaczną ulgę w bólu nerwów i poprawiło postrzeganie wibracji u osób z neuropatia cukrzycowa. Leczenie było najskuteczniejsze u osób z krótkotrwałą cukrzycą typu 2 [30].
HIV i AIDS


Wirus niedoboru odporności (HIV) powoduje spadek liczby limfocytów (jeden rodzaj białych krwinek), co powoduje zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Osoby zarażone wirusem HIV często gromadzą tłuszcz w niektórych obszarach ciała, a tracą tłuszcz w innych i rozwijają wysoki poziom tłuszczów we krwi (hiperlipidemia) i insulinooporności, które razem tworzą zespół lipodystrofii. Zespół ten może reprezentować toksyczność mitochondrialną wywoływaną przez zakażenie HIV  jak i leki przeciwretrowirusowe stosowane w jego leczeniu, a także może powodować niedobór karnityny, który ogranicza metabolizm tłuszczów mitochondrialnych [31].
Mechanizmy molekularne, odpowiedzialne za ten proces są słabo poznane. Wstępne badania dostarczają sprzecznych wyników [32], ale sugerują, że suplementacja karnityną zarówno dożylnie, jak i doustnie (w dawkach 2–6 gramów dziennie przez tygodnie lub miesiące) u osób zakażonych HIV może spowolnić śmierć limfocytów (co z kolei może spowolnić Progresja HIV) [33,34], zmniejsza neuropatię [35-37] i korzystnie wpływa na poziom lipidów we krwi [38-40].


Schyłkowa choroba nerek i hemodializa


Homeostaza karnityny (równowaga w ciele) u osób z chorobami nerek może być znacznie zaburzona przez kilka czynników, w szczególności zmniejszoną syntezę i zwiększoną eliminację związku przez nerki, a także zmniejszone spożycie z pożywienia z powodu złego apetytu i spożycia mniejszej liczby produktów zwierzęcych [41].
Wielu pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, szczególnie hemodializowanych, staje się niewystarczających karnityny. Poziom karnityny we krwi i zapasy mięśni są niskie, co może przyczyniać się do anemii, osłabienia mięśni, zmęczenia, zmienionych poziomów tłuszczów we krwi i zaburzeń serca. Liczne badania sugerują, że wysokie dawki dodatkowej karnityny (często wstrzykiwane) u pacjentów poddawanych hemodializie podtrzymującej mogą skorygować niektóre lub wszystkie z tych objawów, chociaż większość dotyczy niewielkiej liczby pacjentów i nie są badaniami podwójnie ślepej próby. Niedawna metaanaliza tych badań stwierdza, że suplementy karnityny mogą pomóc w leczeniu niedokrwistości, ale nie w profilach lipidowych, oraz że ich wpływ na wydolność wysiłkową lub stabilność serca nie jest jednoznaczny [42].

Niepłodność u mężczyzn


Zawartość karnityny w płynie nasiennym jest bezpośrednio związana z liczbą i ruchliwością plemników [43, 44], co sugeruje, że związek może być przydatny w leczeniu niepłodności męskiej.
Kilka badań wskazuje, że suplementacja karnityną (2–3 gramy dziennie przez 3–4 miesiące) może poprawić jakość nasienia [45–47], a w jednym randomizowanym badaniu krzyżowym z podwójnie ślepą próbą stwierdzono, że 2 gramy karnityny dziennie o 100 niepłodnych mężczyzn zwiększyło koncentrację i ruchliwość plemników [48]. Opisane korzyści mogą odnosić się do zwiększonego mitochondrialnego utleniania kwasów tłuszczowych (dostarczającego więcej energii plemnikom) i zmniejszenia śmierci komórek w jądrach [49]. Jednak ostatnie randomizowane kontrolowane badanie z 21 niepłodnymi mężczyznami wykazało, że 3 gramy karnityny dziennie przez 24 tygodnie nie spowodowały znaczącego wzrostu ruchliwości plemników ani całkowitej liczby ruchliwych plemników w porównaniu z placebo [50]. Potrzebne są większe i bardziej starannie zaprojektowane badania, aby ocenić potencjalną wartość karnityny jako terapii niepłodności.

Czy istnieje ryzyko dla zdrowia wynikające ze zbyt dużej ilości karnityny?


W dawkach około 3 g / dzień suplementy karnityny mogą powodować nudności, wymioty, skurcze brzucha, biegunkę i „rybi” zapach ciała [1,2]. Rzadsze działania niepożądane obejmują osłabienie mięśni u pacjentów z mocznicą i drgawki u osób z zaburzeniami drgawkowymi.

Niektóre badania wskazują, że bakterie jelitowe metabolizują karnitynę, tworząc substancję zwaną TMAO, która może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych [24]. Efekt ten wydaje się bardziej wyraźny u osób spożywających mięso niż u wegan i wegetarian. Konsekwencje tych ustaleń nie są dobrze poznane i wymagają dalszych badań.


Interakcje karnityny i leków


Karnityna wchodzi w interakcje z antybiotykami sprzężonymi z piwalinem, takimi jak piwampicylina, które są stosowane w długotrwałym zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych [51]. Przewlekłe podawanie tych antybiotyków zwiększa wydalanie piwaloilo-karnityny, co może prowadzić do zubożenia karnityny. Jednak choć poziomy karnityny w tkankach mogą być na tyle niskie, że ograniczają utlenianie kwasów tłuszczowych, nie opisano przypadków chorób spowodowanych niedoborem [1,6].

Wykazano, że leczenie przeciwdrgawkowymi kwasem walproinowym, fenobarbitalem, fenytoiną lub karbamazepiną znacznie obniża poziom karnityny we krwi [52–54]. Ponadto stosowanie kwasu walproinowego z innymi lekami przeciwdrgawkowymi lub bez nich może powodować hepatotoksyczność i zwiększyć stężenie amoniaku w osoczu, prowadząc do encefalopatii [54,55]. Toksyczność ta może również wystąpić po ostrym przedawkowaniu kwasu walproinowego. Podawanie L-karnityny może pomóc w leczeniu toksyczności kwasu walproinowego u dzieci i dorosłych, chociaż nie ustalono optymalnego schematu leczenia [55–57].


Uzupełniające źródła karnityny

L-karnityna, acetylo-L-karnityna i propionylo-L-karnityna są dostępne bez recepty jako suplementy diety. Karnityna jest często promowana jako środek wspomagający odchudzanie, poprawiający wydajność ćwiczeń i poprawiający samopoczucie [2]. Jest to również lek zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia pierwotnych i niektórych wtórnych zespołów niedoboru karnityny.

W wytycznych rządu federalnego na lata 2015–2020 dla Amerykanów stwierdza się, że „Potrzeby żywieniowe powinny być zaspokajane przede wszystkim przez żywność. … Żywność w postaci bogatej w składniki odżywcze zawiera niezbędne witaminy i minerały, a także błonnik pokarmowy i inne naturalnie występujące substancje, które mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie. W niektórych przypadkach wzbogacona żywność i suplementy diety mogą być przydatne w dostarczaniu jednego lub więcej składników odżywczych, które w przeciwnym razie mogą być spożywane w mniej niż zalecana ilości. ”

Wytyczne dietetyczne dla Amerykanów opisują zdrowe odżywianie jako takie, które:

- Obejmuje różnorodne warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, beztłuszczowe lub niskotłuszczowe mleko i produkty mleczne oraz oleje.
- Obejmuje różnorodne produkty białkowe, w tym owoce morza, chude mięso i drób, jaja, rośliny strączkowe (fasola i groszek), orzechy, nasiona i produkty sojowe.
- Ogranicza tłuszcze nasycone i trans, dodane cukry i sód.
- Pozostaje w granicach dziennego zapotrzebowania na kalorie.

Niniejsza karta informacyjna Urzędu ds. Suplementów Diety (ODS) zawiera informacje, które nie powinny zastępować porady lekarskiej. Zachęcamy do rozmowy z pracownikami służby zdrowia (lekarzem, dietetykiem, farmaceutą itp.) Na temat zainteresowania, pytań lub stosowania suplementów diety oraz tego, co może być najlepsze dla ogólnego stanu zdrowia. Wszelkie wzmianki w tej publikacji o konkretnym produkcie lub usłudze lub zalecenia organizacji lub stowarzyszenia zawodowego nie stanowią poparcia ODS dla tego produktu, usługi ani porady eksperta.

Źródła i referencje:

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Carnitine-HealthProfessional/

1. Rebouche CJ. Carnitine. In: Modern Nutrition in Health and Disease, 9th Edition (edited by Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross, AC). Lippincott Williams and Wilkins, New York, 1999, pp. 505-12.
2. The editors. Carnitine: lessons from one hundred years of research. Ann NY Acad Sci 2004;1033:ix-xi.
3. National Research Council. Food and Nutrition Board. Recommended Dietary Allowances, 10th Edition. National Academy Press, Washington, DC, 1989.
4. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes. 2005. http://www.iom.edu/project.asp?id=4574.
5. Stanley CA. Carnitine deficiency disorders in children. Ann NY Acad Sci 2004;1033:42-51. [PubMed abstract]
6. Rebouche CJ. Kinetics, pharmacokinetics, and regulation of L-carnitine and acetyl-L-carnitine metabolism. Ann NY Acad Sci 2004;1033:30-41. [PubMed abstract]
7. Foster DW. The role of the carnitine system in human metabolism. Ann NY Acad Sci 2004;1033:1-16. [PubMed abstract]
8.Liu J, Head E, Kuratsune H, Cotman CW, Ames BN. Comparison of the effects of L-carnitine and acetyl-L-carnitine on carnitine levels, ambulatory activity, and oxidative stress biomarkers in the brain of old rats. Ann NY Acad Sci 2004;1033:117-31. [PubMed abstract]
9.Brass EP, Hiatt WR. The role of carnitine and carnitine supplementation during exercise in man and in individuals with special needs. J Am Coll Nutr 1998;17:207-15. [PubMed abstract]
10.Brass EP. Supplemental carnitine and exercise. Am J Clin Nutr 2000;72:618S-23S. [PubMed abstract]
11.Brass EP. Carnitine and sports medicine: use or abuse? Ann NY Acad Sci 2004;1033:67-78. [PubMed abstract]
12.Ames BN, Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann NY Acad Sci 2004;1033:108-16. [PubMed abstract]
13.Hagen TM, Liu J, Lykkesfeldt J, Wehr CM, Ingersoll RT, Vinarsky V, Bartholomew JC, Ames BN. Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats significantly improves metabolic function while decreasing oxidative stress. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:1870-5. [PubMed abstract]
14.Liu J, Killilea D, Ames BN. Age-associated mitochondrial oxidative decay: improvement of carnitine acetyltransferase substrate-binding affinity and activity in brain by feeding old rats acetyl-L-carnitine and/or R-a-lipoic acid. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:1876-81. [PubMed abstract]
15.Liu J, Head E, Gharib AM, Yuan W, Ingersoll RT, Hagen TM, Cotman CW, Ames BN. Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R-a-lipoic acid. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:2356-61. [PubMed abstract]
16.Montgomery SA, Thal LJ, Amrein R. Meta-analysis of double blind randomized controlled clinical trials of acetyl-L-carnitine versus placebo in the treatment of mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Int Clin Psychopharmacol 2003;18:61-71. [PubMed abstract]
17.Ferrari R, Merli E, Cicchitelli G, Mele D, Fucili A, Ceconi C. Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on cardiovascular diseases: a review. Ann NY Acad Sci 2004;1033:79-91. [PubMed abstract]
18.Hiatt WR. Carnitine and peripheral arterial disease. Ann NY Acad Sci 2004;1033:92-8. [PubMed abstract]
19.Tarantini G, Scrutinio D, Bruzzi P, Boni L, Rizzon P, Iliceto S. Metabolic treatment with L-carnitine in acute anterior ST segment elevation myocardial infarction. A randomized controlled trial. Cardiology 2006;106:215-23. [PubMed abstract]
20.DiNicolantonio JJ, Lavie CJ, Fares H, Menezes AR, O’Keefe JH. L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2013;88:544-51. [PubMed abstract]
21.Brevetti G, Diehm C, Lambert D. European multicenter study on priopionyl-L-carnitine in intermittent claudication. J Am Coll Cardiol 1999;34:1618-24. [PubMed abstract]
22.Hiatt WR, Regensteiner JG, Creager MA, Hirsch AT, Cooke JP, Olin JW, Gorbunov GN, Isner J, Lukjanov YV, Tsitsiashvili MS, Zabelskaya TF, Amato A. Propionyl-L-carnitine improves exercise performance and functional status in patients with claudication. Am J Med 2001;110:616-22. [PubMed abstract]
23.Brass EP, Koster D, Hiatt WR, Amato A. A systematic review and meta-analysis of propionyl-L-carnitine effects on exercise performance in patients with claudication. Vasc Med 2013;18:3-12. [PubMed abstract]
24.Koeth RA, Wang Z, Levison BS, Buffa JA, Org E, Sheehy BT, Britt EB, Fu X, Wu Y, Li L, Smith JD, Didonato JA, Chen J, Li H, Wu GD, Lewis JD, Warrier M, Brown JM, Krauss RM, Tang WH, Bushman FD, Lusis AJ, Hazen SL. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. Nat Med 2013;19:576-85. [PubMed abstract]
25.Cruciani RA, Dvorkin E, Homel P, Culliney B, Malamud S, Shaiova L, Fleishman S, Lapin J, Klein E, Lesage P, Portenoy R, Esteban-Cruciani N. L-carnitine supplementation for the treatment of fatigue and depressed mood in cancer patients with carnitine deficiency: a preliminary analysis. Ann NY Acad Sci 2004;1033:168-76. [PubMed abstract]
26.Graziano F, Bisonni R, Catalano V, Silva R, Rovidati S, Mencarini E, Ferraro B, Canestrari F, Baldelli AM, De Caetano A, Giordani P, Testa E, Lai V. Potential role of levocarnitine supplementation for the treatment of chemotherapy-induced fatigue in non-anaemic cancer patients. Br J Cancer 2002;86:1854-7. [PubMed abstract]
27.Mingrone G. Carnitine in type 2 diabetes. Ann NY Acad Sci 2004;1033:99-107. [PubMed abstract]
28.De Gaetano A, Mingrone G, Castagneto M, Calvani M. Carnitine increases glucose disposal in humans. J Am Coll Nutr 1999;18:289-95. [PubMed abstract]
29.Mingrone G, Greco AV, Capristo E, Benedetti G, Giancaterini A, De Gaetano A, Gasbarrini G. L-carnitine improves glucose disposal in type 2 diabetic patients. J Am Coll Nutr 1999;77-82. [PubMed abstract]
30.Sima AAF, Calvani M, Mehra M, Amato A. Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebo-controlled trials. Diabetes Care 2005;28:89-94. [PubMed abstract]
31.Day L, Shikuma C, Gerschenson M. Acetyl-L-carnitine for the treatment of HIV lipoatrophy. Ann NY Acad Sci 2004;1033:139-46. [PubMed abstract]
32.Ilias I, Manoli I, Blackman MR, Gold PW, Slesci S. L-carnitine and acetyl-L-carnitine in the treatment of complications associated with HIV infection and antiretroviral therapy. Mitochondrion 2004;4:163-8. [PubMed abstract]
33.Moretti S, Alesse E, Di Marzio L, Zazzeroni F, Ruggeri B, Marcellini S, Famularo G, Steinberg SM, Boschini A, Cifone MG, De Simone C. Effect of L-carnitine on human immunodeficiency virus-1 infection-associated apoptosis: a pilot study. Blood 1998;91:3817-24. [PubMed abstract]
34.Di Marzio L, Moretti S, D’Alò S, Zazzeroni F, Marcellini S, Smacchia C, Alesse E, Cifone MG, De Simone C. Acetyl-L-carnitine administration increases insulin-like growth factor 1 levels in asymptomatic HIV-1-infected subjects: correlation with its suppressive effect on lymphocyte apoptosis and ceramide generation. Clin Immunol 1999;92:103-10. [PubMed abstract]
35.Scarpini E, Sacilotto G, Baron P, Cusini M, Scarlato G. Effect of acetyl-L-carnitine in the treatment of painful peripheral neuropathies in HIV+ patients. J Peripher Nerv Syst 1997;2:250-2. [PubMed abstract]
36.Simpson DM, Katzenstein D, Haidich B, Millington D, Yiannoutsos C, Schifitto G, McArthur J. Plasma carnitine in HIV-associated neuropathy. AIDS 2001;15:2207-8. [PubMed abstract]
37.Osio M, Muscia F, Zampini L, Nascimbene C, Mailland E, Cargnel A, Mariani C. Acetyl-l-carnitine in the treatment of painful antiretroviral neuropathy in human immunodeficiency virus patients: an open label study. J Peripher Nerv Syst 2006;11:72-6. [PubMed abstract]
38.De Simone C, Famularo G, Tzantzoglou S, Trinchieri V, Moretti S, Sorice F. Carnitine depletion in peripheral blood mononuclear cells from patients with AIDS: effect of oral L-carnitine. AIDS 1994;8:655-60. [PubMed abstract]
39.Loignon M, Toma E. L-carnitine for the treatment of highly active antiretroviral therapy-related hypertriglyceridemia in HIV-infected adults. AIDS 2001;15:1194-5. [PubMed abstract]
40.Mauss S, Schmutz G. L-carnitine in the treatment of HIV-associated lipodystrophy syndrome. HIV Med 2001:2:59-60. [PubMed abstract]
41.Calvani M, Benatti P, Mancinelli A, D’Iddio S, Giordano V, Koverech A, Amato A, Brass EP. Carnitine replacement in end-stage renal disease and hemodialysis. Ann NY Acad Sci 2004;1033:52-66. [PubMed abstract]
42.Hurot J-M, Cucherat M, Haugh M, Fouque D. Effects of L-carnitine supplementation in maintenance hemodialysis patients: a systematic review. J Am Soc Nephrol 2002;13:708-14. [PubMed abstract]
43.Menchini-Fabris GF, Canale D, Izzo PL, Olivieri L, Bartelloni M. Free L-carnitine in human semen: its variability in different andrologic pathologies. Fertil Steril 1984;42:263-7. [PubMed abstract]
44.Matalliotakis I, Koumantaki Y, Evageliou A, Matalliotakis G, Goumenou A, Koumantakis E. L-carnitine levels in the seminal plasma of fertile and infertile men: correlation with sperm quality. Int J Fertil Womens Med 2000;45:236-40. [PubMed abstract]
45.Costa M, Canale D, Filicori M, D’Iddio S, Lenzi A. L-carnitine in idiopathic asthenozoospermia: a multicenter study. Italian study group on carnitine and male infertility. Andrologia 1994;3:155-9. [PubMed abstract]
46.Vitali G, Parente R, Melotti C. Carnitine supplementation in human idiopathic asthenospermia: clinical results. Drugs Exp Clin Res 1995;21:157-9. [PubMed abstract]
47.Vicari E, Calogero AE. Effects of treatment with carnitines in infertile patients with prostato-vesiculo-epididymitis. Hum Reprod 2001;16:2338-42. [PubMed abstract]
48.Lenzi A, Lombardo F, Sgrò P, Salacone P, Caponecchia L, Dondero F, Gandini L. Use of carnitine therapy in selected cases of male factor infertility: a double-blind crossover trial. Fertil Steril 2003;79:292-300. [PubMed abstract]
49.Ng CM, Blackman MR, Wang C, Swerdloff RS. The role of carnitine in the male reproductive system. Ann NY Acad Sci 2004;1033:177-88. [PubMed abstract]
50.Sigman M, Glass S, Campagnone J, Pryor JL. Carnitine for the treatment of idiopathic asthenospermia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Fertil Steril 2006;85(5):1409-14. [PubMed abstract]
51.Brass EP. Pivalate-generating prodrugs and carnitine homeostasis in man. Pharmacol Rev 2002;54:589-98. [PubMed abstract]
52.Hug G, McGraw CA, Bates SR, Landrigan EA. Reduction of serum carnitine concentrations during anticonvulsant therapy with phenobarbital, valproic acid, phenytoin, and carbamazepine in children. J Pediatr 1991;119:799-802. [PubMed abstract]
53.Castro-Gago M, Eiris-Punal J, Novo-Rodriguez MI, Couceiro J, Camina F, Rodriguez-Segade S. Serum carnitine levels in epileptic children before and during treatment with valproic acid, carbamazepine, and phenobarbital. J Child Neurol 1998;13:546-9. [PubMed abstract]
54.Verrotti A, Greco R, Morgese G, Chiarelli F. Carnitine deficiency and hyperammonemia in children receiving valproic acid with and without other anticonvulsant drugs. Int J Clin Lab Res 1999;29:36-40. [PubMed abstract]
55.Lheureux PE, Hantson P. Carnitine in the treatment of valproic acid-induced toxicity. Clin Toxicol (Phila) 2009;47:101-11. [PubMed abstract]
56.U.S. Food and Drug Administration. Search Orphan Drug Designations and Approvals. November 1989.
57.Perrott J, Murphy NG, Zed PJ. L-carnitine for acute valproic acid overdose: a systematic review of published cases. Ann Pharmacother 2010;44:1287-93. [PubMed abstract]


Dodaj komentarz