Badanie wchłanialności liposomów Altrient®

Kategoria: Altrient Komentarz: 0 Trafienie: 158

Protokół badania wchłaniania liposomu
Southwest Research Institute 2010

       Streszczenie Raportu:


Badanie to przeprowadzono w celu zademonstrowania potencjału wchłaniania liposomalnej witaminy C LivOn Labs z liposomami znakowanymi fluorescencyjnie do hodowli ludzkich komórek hepatocytów Hep(G2).
Po przygotowaniu hodowli komórek Hep(G2) komórki zostały inkubowane z liposomami i wykonane zostały obrazy konfokalne za pomocą fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego Flowview FV1000.

Obrazy wyraźnie pokazują liposomy w błonach komórek Hep(G2).

Wyniki wskazują, że liposomalna witamina C LivOn Labs™ może być pobierana przez komórki Hep(G2) w hodowli.