You are currently viewing Najnowsze badanie Altrient®C Marzec 2019 Journal of Orthomolecular Medicine.

Najnowsze badanie Altrient®C Marzec 2019 Journal of Orthomolecular Medicine.

PODSUMOWANIE BADANIA NAUKOWEGO OPUBLIKOWANEGO W MARCU 2019  w Journal of Orthomolecular Medicine

Poziomy kwasu askorbinowego we krwi i jednojądrzastych komórkach krwi po doustnej suplementacji witaminą C kapsułkowaną i niekapsułkowaną w liposomach, podanej z oraz bez IV hydrokortyzonem

Autorzy: Nina Mikirova1; Tom Levy2; Ronald Hunninghake1
1Riordan Clinic, 3100 North Hillside, Wichita, KS, USA ; 2Consultant of the Riordan Clinic and LivOn Laboratories

Do badania wykorzystano: liposomalne saszetki LivOn Labs oraz tradycyjny proszek kwasu askorbinowego.

 

Wprowadzenie:

Celem tego badania było porównanie stężeń askorbinianu (witaminy C) w osoczu i białych krwinkach (WBC) po doustnym podaniu liposomalnej witaminy C w porównaniu z tradycyjną witaminą C w postaci proszku 
i analiza wpływu hydrokortyzonu na poprawę przyjmowania askorbinianów przez komórki.

Witamina C działa jako skuteczny przeciwutleniacz i odgrywa ważną rolę w odporności poprzez ochronę komórek odpornościowych przed stresem oksydacyjnym generowanym podczas zakażeń (Carr i in., 2017). Ludzie nie mają oksydazy gulonolaktonowej, która jest końcowym enzymem w sekwencji enzymów wątrobowych niezbędnych do biosyntezy witaminy C z glukozy i muszą uzyskać witaminę C z diety. Zarówno stężenie witaminy C w osoczu, jak i w krwinkach białych może być znacznie zwiększone przez źródła witaminy C, a zwłaszcza przez spożycie suplementów witaminy C.
Poziomy witaminy C w białych krwinkach są wyższe niż w osoczu, co może wskazywać na funkcjonalne role witaminy w tych komórkach układu odpornościowego. W szczególności wykazano, że leukocyty mają wyższy poziom witaminy C niż osocze (Loh i in., 1971). Komórki te są zazwyczaj pierwszymi komórkami odpornościowymi, które pojawiają się w miejscu zapalenia i zakażenia. Wykazano, że witamina C wpływa na funkcje fagocytów, wytwarzanie interferonu, replikację wirusów, dojrzewanie limfocytów T i inne funkcje komórek odpornościowych w badaniach laboratoryjnych (Carr i in., 2017).

Drugim celem projektu było wykazanie, że dożylny hydrokortyzon podawany w czasie suplementacji doustną postacią witaminy C może zwiększyć transport askorbinianu do białych krwinek, co prowadzi do wyższych wewnątrzkomórkowych stężeń kwasu askorbinowego. Badania na zwierzętach, wraz z badaniami klinicznymi na ludziach, potwierdzają koncepcję, że witamina C i hydrokortyzon wydają się być projektowane przez naturę w celu naturalnej interakcji ze sobą, aby zoptymalizować działanie przeciwutleniające w chorych i zakażonych tkankach oraz bezpośrednio promować odzyskanie ich normalnych funkcji przyśpieszając ich leczenie. Hydrokortyzon był również szeroko badany pod kątem jego skutków i wpływu na różne patofizjologiczne aspekty posocznicy, jak również na choroby zakaźne prowadzące do sepsy (Carr, 2018; Wilson, 2009; Marik, 2017). W badaniu komórkowym kortykosteroidy (deksametazon) zwiększały ekspresję transportera witaminy C SVCT2, umożliwiając znaczny wzrost absorpcji witaminy C do tych komórek (Fujita i in., 2001).

badanie-poziomu-witaminy-c-liposom-altrient-c-w-porownaniu-z-askorbinianem-sodu-vitallabs-polska-01
Rycina 1. Średnie krzywe kinetyczne dla askorbinianu sodu w osoczu po doustnym podaniu formuły liposomalnej i niekapsułkowanego askorbinianianu sodu w formie proszku
badanie-poziomu-witaminy-c-liposom-altrient-c-w-porownaniu-z-askorbinianem-sodu-vitallabs-polska-02
Rycina 2. Zmiany wewnątrzkomórkowe dla dwóch różnych typów suplementacji askorbinianem sodu

Podsumowanie


• Porównanie suplementacji askorbinianem kapsułkowanym w liposomach i niekapsułkowanym (proszkowym) wykazało, że spożycie liposomalnego askorbinianu* powoduje dłuższe zatrzymywanie askorbinianu we krwi. Stężenie askorbinianu w osoczu utrzymywało się na poziomie 100% wzrostu w ciągu 3 godzin dla askorbinianu niekapsułkowanego i dłużej niż 4,5 godziny dla askorbinianu liposomalnego. Maksymalny procent wzrostu askorbinianu był taki sam dla obu preparatów i osiągnął 150% -170%.


• Stężenia askorbinianu w białych krwinkach uległy zmianie po spożyciu askorbinianu w postaci niekapsułkowanych i kapsułkowanych liposomalnie suplementów askorbinianu. Średni maksymalny wzrost stężeń askorbinianu w komórkach był taki sam dla obu preparatów (w zakresie 40% ÷ 50%). 
Dane pokazują, że askorbinian liposomalny powodował szybsze przyjmowanie przez komórki. Porównanie obszarów pod krzywą dla stężeń wyższych niż początkowe wykazało, że AUC było o 50% większe dla preparatu liposomalnego w porównaniu z askorbinianem nie kapsułkowanym.


• Dane potwierdzają naszą hipotezę, że hydrokortyzon może wpływać na pobieranie askorbinianu przez komórki, gdy jest podawany jako adiuwant do suplementacji askorbinianem. Wstrzyknięcie hydrokortyzonu przed przyjęciem suplementów spowodowało korzystniejszy procent wewnątrzkomórkowego spożycia askorbinianu.


• Słabością badania jest niska liczba uczestników i pomiary stężeń askorbinianu w osoczu i komórkach metodą opartą na reakcji kondensacji dehydroaskorbu z tworzeniem się barwnego produktu wykrywanego przez fluorescencję.

*wynik badania odnosi się tylko i wyłącznie do liposomalnej witaminy C LivOn Labs™ ze względu na charakterystykę opatentowanych liposomów, ich specyficzną budowę, stabilność oraz wysoką ilość w porcji. Nie powinny więc być wykorzystywane do określania działania innych preparatów liposomalnych obecnych na rynku o odmiennej budowie, charakterystyce i nie potwierdzonej ilości liposomów wypełnionych witaminą C w porcji.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ PUBLIKACJI BADANIA >>

Dodaj komentarz