Autoryzacja

Stwórz konto

Podaj swój adres e-mail aby utworzyć konto

Już zarejestrowany?

Zapomniałeś hasła?

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska z siedzibą przy alei Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk, NIP: 6420026819, REGON: 273011986
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymanie Konta, realizowania Państwa zamówień, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, w celach analitycznych lub statystycznych, a także w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera- po wyrażeniu odrębnej zgody).
  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy sprzedaży. Dodatkowo, po wykonaniu tejże umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.