Poniżej przedstawiamy badania dotyczące szybkości zabicia drobnoustrojów przez RNA ACS 200 w porównaniu z innymi produktami na takich drobnoustrojach jak:


1. Bakterie MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

2. Candida

3. Borelioza
1. Bakterie na MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę):

LINK do pełnego badania w języku angielskim

Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu metody AOAC, miano ACS200 jest o 114,210% większe niż miano srebra ASAP.
Miano ACS 200 jest o 180%,833% większe niż miano MesoSilver (www.aoac.org - Association of Analytical Communities)

ACS 200 Extra Strength (testowany przez AOAC) zapewnia > 6,64 redukcja liczebności / 99,999984% całkowite zabicie w mniej niż 3 minuty.
ASAP silver zapewnia > 4,98 redukcja liczebności/ 99,9989% całkowite zabicie w 60 minut.
MesoSilver potrzebuje 300 minut, aby osiągnąć całkowite zabicie szczepu MRSA. (Rzeczywista redukcja liczebności nie jest podana w opublikowanym raporcie.)

Test MRSA - wnioski:

    ACS 200 Extra Strength osiąga poziom całkowitego zabicia (bez pozostawienia żadnego żywego organizmu) przeciwko 2170000000 organizmów MRSA w czasie krótszym niż 3 minuty.

    ACS 200 Extra Strength osiąga poziom całkowitego zabicia aż 20 razy szybciej niż srebro ASAP
przeciwko opornemu na metycylinę Staphylococcus aureus: 3 minuty/ 99,999984% > 6,64 redukcja liczebności w porównaniu do 60 minut / 99,9989%> 4,98 redukcja liczebności, zabicie 1142 razy wyższej liczby organizmów MRSA.

    ACS 200 Extra Strength osiąga znaczący 100-krotnie szybszy poziom zabicia niż MesoSilver przeciwko opornym na metycylinę Staphylococcus aureus: 3-minuty/ 99,999984% > 6,64 redukcja liczebności w porównaniu z czasem zabicia wynoszącym 300 minut dotyczącym 1808 razy wyższej liczby organizmów MRSA.


2. Badanie na Candida Albicans

Badanie wykonywane przy użyciu metod AOAC. Miano ACS 200 jest 10,173% większe niż miano srebra ASAP. Miano ACS 200 jest o 28,192% wyższe niż miano MesoSilver

Miano jest początkowym stężeniem mikrobów

Miano ACS 200 jest o 34,230% większe niż miano srebra ASAP
Miano ACS 200 jest o 370.833% większe niż miano MesoSilver

ACS 200 Extra Strength zapewnia> 5,95 redukcję liczebności / 99,99989% zabitych organizmów w 2 minuty.
ASAP silver zapewnia> 4,83 redukcję liczebności/ 99,9985% zabitych organizmów w ciągu 60 minut.
MesoSilver wymaga 1,440 minut, aby osiągnąć poziom całkowitego zabicia. (Rzeczywista redukcja liczebności nie jest podana w opublikowanym raporcie.)

Candida test - wnioski:


     ACS 200 Extra Strength osiąga poziom całkowitego zabicia (bez pozostawienia żadnego żywego organizmu) 445,000,000 organizmów Candida w czasie krótszym niż 3 minuty.


     ACS 200 Extra Strength osiąga zancząco 30 razy szybszy poziom zabicia Candida albicans niż srebro ASAP, zabijając 342 razy więcej organizmów Candida.


     ACS 200 Extra Strength osiąga 720 razy szybszy poziom zabicia Candida albicans niż MesoSilver, zabijając 37 083 razy więcej organizmów Candida.
3. Badanie na Borrelia Burgdorferi

Ze względu na niezbędną potrzebę znalezienia skutecznego środka przeciwko Borrelia i ze względu na to, że poprzednie badania wykazały, że Advanced Cellular Silver (ACS) 200 Results RNA jest bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym, przeprowadzono niezależne badania.

Zastosowano ACS 200 przeciwko Borrelia Burgdorferi - czynnika etiologicznego choroby z Lyme (krętkowica kleszczowa). Jako kryteria służące do oceny czasu zabicia wykorzystano utratę ruchliwości krętków obserwowane za pomocą mikroskopu w ciemnym polu. Należy zaznaczyć, że protokół zabijania Borrelia Burgdorferi użyty w tym teście pochodzi od dr Williama Burgdorfera.

380 000 000 organizmów Borrelia Burgdorferi zabitych w 8 minut

Średnia liczba ruchliwych organizmów: 130 / pole. Szacowana objętość 1 pola wynosi około 3,4 x 106 ml. Dlatego wyjściowe stężenie hodowli Borrelia Burgdorferi wynosiło około 3,8 x 107 (380 000 000) organizmów / ml.