Regulamin Sklepu oraz Hurtowni Internetowej Vitallabs.pl


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://vitallabs.pl/.

Sprzedającym jest GKpress Katarzyna Grabowska dostępny pod adresem: Gdańsk 80-462, al. Jana Pawła II 3B lok. U1, prowadzący działalność na podstawiejednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 642-002-68-19 Regon: 273011986 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej : 881031788 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora)korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@vitallabs.pl.


I Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy, Sklep, Vitallabs.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://vitallabs.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Internet - system teleinformatyczny, zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
11. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Danych Osobowych jest GKpress Katarzyna Grabowska.
12. Wysyłka - oznacza okres, w którym opłacone Zamówienie zostanie dostarczone do firmy kurierskiej. Do tego okresu należy jeszcze doliczyć czas potrzebny na dostarczenie jej do Odbiorcy określony szczegółowo na Stronie Informacyjnej Sposoby Dostawy

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem https://vitallabs.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tegoż Regulaminu. Sklep internetowy https://vitallabs.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
3.Sklep internetowy https://vitallabs.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarka internetowa umożliwiającą wyświetlanie stron www.
6. Nazwy producentów oraz marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie internetowej Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna z informacji publikowanych w na stronie Vitallabs.pl nie stanowi porady o charakterze medycznym.
7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://vitallabs.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w polskich złotych. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki.
8.Wszystkie zamówione produkty odbierane i dostarczane są na terenie Polski poprzez firmę kurierską. Kupujący obciążony jest kosztami dostawy, chyba, że właściciel Sklepu Vitallabs.pl ustanowił inaczej.
9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub telefonicznie.
2. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do godziny 17:00.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wszystkie niezbędne dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia co skutkuje jego anulowaniem.
5. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
8. Realizacja Zamówień odbywa się według terminów określonych w oknie opisu Produktu pod nazwą Wysyłka (od 24 godzin do 10 dni roboczych).
9 . W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podanie błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, itp., Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami przesyłki oraz przesyłki zwrotnej.
 11. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu do zamówienia zwrot opłaty na konto Klienta następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji
10. Opis procedury Jak Kupować znajduje się na stronie Informacyjnej Jak Kupować


§ 4 Wysyłka

1. Wysyłka oznacza okres, w którym opłacone Zamówienie zostanie dostarczone do firmy kurierskiej. Do tego okresu należy jeszcze doliczyć czas potrzebny na dostarczenie jej do Odbiorcy określony szczegółowo na Stronie Informacyjnej Sposoby Dostawy
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej „DPD”. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego w Gdańsku przy alei Jana Pawła II 3b lok. U1.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w wysokości 16 złotych (przesyłka zwykła) i 19 złotych (przesyłka pobraniowa).
6. Sklep Vitallabs.pl nie odpowiada bezpośrednio za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się z umów przez firmy kurierskie. W takiej sytuacji Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał przesyłkę najszybciej jak to możliwe.
7. Zaleca się uważne sprawdzenie przesyłki oraz jej zawartości w momencie Odbioru od kuriera (nawet jeśli paczka nie wygląda na uszkodzoną). Należy też zwrócić uwagę czy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego lub czy taśmy są zerwane. W przypadku stwierdzenia braku produktu w paczce, lub uszkodzenia opakowania należy nie przyjmować paczki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (reklamacyjny). Paczka zostanie zwrócona do sklepu Vitallabs.pl w celu wyjaśnienia i zostanie przesłany Państwu nowy produkt wg złożonego Zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny.
2. Dostępne są następujące Formy Płatności:
a) Przelew za pośrednictwem plaformy Przelewy24. Plaforma Przelewy24 działa na zasadzie odrębnego Regulaminu i administrator sklepu Vitallabs.pl nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
b) Przelewy, karty kredytowe, raty za pośrednictwem Platformy PAYU. Platforma działa na zasadzie odrębnego Regulaminu i administrator sklepu Vitallabs.pl nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
c) Opłatę za dokonywane płatności ponosi Kupujący i doliczana jest do kosztów Wysyłki.
- Przelew z konta Klienta - numer konta, na ktory należy dokonac przedpłaty: 54 1060 0076 0000 3260 0193 6037. Numer ten podany jest również w Podsumowaniu i Potwierdzeniu Zamówienia.
d) Pobranie - opłata w momencie doręczenia przez Kuriera.
3. W przypadku dokonania zmiany ceny Produktu przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego Zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego Produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w tej sytuacji ma prawo do rezygnacji z Zamówienia na zasadach określonych w pkt.określającym Zwroty Produktów
4.W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem Płatności za pośrednictwem Platformy Przelewy24 lub PayU zobowiązujemy się do kontaktu i interwencji w celu wyjaśnienia ewentualnych sytuacji problemowych.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

§ 7 Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące Zamówień należy składać poprzez Formularz Kontaktowy.
W treści Reklamacji należy podać numer Zamówienia oraz czego dotyczy Reklamacja
Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Sklepie Vitallabs.pl załączając dowód zakupu (faktura, paragon).
2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 48 godzin (2 dni robocze) od momentu wpłynięcia reklamacji oraz przekaże Klientowi informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji oraz dalszego trybu postępowania.
3.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
5. Klient traci uprawnienia określone w pkt.4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Zwroty Produktów.

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego wysyłkowo towaru, Zamawiający ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Ustalenia tegoż paragrafu dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania (tzn. nie był otwierany, wypróbowywany, nie jest uszkodzony). 

5. Przesyłka zwrotna, poza produktem powinna zawierać: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma dokonać zwrotu zapłaty oraz paragon.
10. Sklep Vitallabs.pl nie ponosi kosztów zwrotu zamówionych produktów.
11. Sklep Vitallabs.pl nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze i zobowiązuje się do zwrotu jedynie kwoty odpowiadającej wyłącznie wartości produktu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. Złożenie zamówienia po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).