Glutation, jego rola i funkcje - kompletny przewodnik wg Dr T. Levy

Najczęściej kupowane

Kategoria: BLOG Altrient LivOn Labs Data: Komentarze: 0 Wyświetlenia: 6817

W tym artykule omawiamy 10 niesamowitych korzyści zdrowotnych glutationu, zaczerpniętych z fascynującej książki dr Levy'ego pt. ,,GSH - Mistrz Obrony’’. Dr Thomas E. Levy jest certyfikowanym kardiologiem i napisał sześć książek na temat problemów zdrowotnych.

Glutation (GSH)

Jako rozpuszczalny w wodzie tripeptyd zawierający siarkę i trzy aminokwasy (kwas glutaminowy, glicynę i cysteinę), glutation jest niezbędnym kofaktorem dla wielu enzymów, które odgrywają kluczową rolę w kilku ważnych funkcjach metabolicznych, w tym:


- Zmniejszaniu stresu oksydacyjnego
- Utrzymaniu równowagi redoks (oksydacyjno-redukcyjnej)
- Poprawie detoksykacji metabolicznej
- Regulacji układu odpornościowego
Glutation można znaleźć we wszystkich komórkach ludzkiego ciała, szczególnie w wątrobie. Zainteresowanie medyczne glutationem stale rośnie, ponieważ badania wykazują jego ochronne i wspierające zdrowie całego organizmu właściwości. Mimo, że organizm sam wytwarza glutation, często może mieć problem z utrzymaniem jego właściwego poziomu, z powodu nieustającego ataku stresu oksydacyjnego na nasze komórki. W rezultacie wiele świadomych osób wykazuje chęć podniesienia swojego naturalnego poziomu GSH. Uważa się jednak, że tylko wlewy dożylne i doustny glutation liposomalny są w stanie dostarczyć w stanie nienaruszonym tę cenną substancję bezpośrednio do krwi i komórek. Zobaczmy, jaką rolę pełni ten niezbędny składnik odżywczy w organizmie.
1. GSH działa w synergii z witaminą C.


Na poziomie wewnątrzkomórkowym (w obrębie komórki) GSH bierze udział w złożonych mechanizmach molekularnych, które zapewniają systemową ochronę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i spowodowanymi przez wolne rodniki. Witamina C pełni te same funkcje w przestrzeni zewnątrzkomórkowej (poza komórką). Biologicznie istnieje fundamentalna synergia między witaminą C i glutationem, ponieważ pomagają się wzajemnie doładowywać i wzmacniać. Faktem jest, że jedną z najważniejszych funkcji witaminy C jest pomoc w utrzymaniu prawidłowego poziomu glutationu w komórce. Razem tworzą silny zespół pomagający w utrzymaniu zdrowia wszystkich komórek ciała, tkanek i narządów.
2. GSH i zdrowie komórkowe


Glutation jest niezmiernie ważny dla zdrowia każdej komórki organizmu. Gdy poziom GSH w komórkach spada zbyt nisko, śmierć komórki staje się wysoce prawdopodobna. 
Zdrowe komórki mogą wytwarzać ilość glutationu, niezbędną dla wielu funkcji ochronnych i metabolicznych.
Nawet bez dodatkowych toksycznych wyzwań związanych z życiem w 21 wieku, zapotrzebowanie na produkcję GSH jest bardzo wysokie. Produkcja energii w komórce powoduje powstawanie wielu pro-utleniających produktów odpadowych, które GSH pomaga neutralizować. Gdy występują dodatkowe obciążenia związane ze stresem emocjonalnym lub fizycznym, promieniowaniem, infekcją, niezdrową dietą, toksynami, metalami ciężkimi oraz inwazją patogenów, zasoby glutationu w komórkach mogą szybko się wyczerpać, co może spowodować ich poważne uszkodzenie.3. Glutation jako Mistrz Obrony


Przeciwutleniacz to substancja, która hamuje lub zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym, dostarczając elektrony z powrotem do substancji utlenionej (naprawa) lub dostarczając elektrony bezpośrednio do substancji utleniającej, zanim będzie miała możliwość utlenienia (zapobieganie). Przeciwutleniacz pomaga „zapobiegać” utlenianiu przez wolne rodniki, neutralizując je infuzją elektronów. Glutation pomaga naładować przeciwutleniacze stałym przepływem elektronów, aby pomóc utrzymać pulę przeciwutleniaczy w komórce. GSH pomaga zregenerować potencjał antyoksydacyjny dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), kwasu alfa-liponowego oraz witamin C i E, chroniąc komórkę przed reakcją łańcuchową, która mogłaby spowodować uszkodzenie komórki.

glutation mistrz obrony altrient

4. Glutation i wsparcie immunologiczne


Układ immunologiczny posiada imponujący, bardzo złożony system obronny złożony z przeciwciał, komórek tucznych, makrofagów i limfocytów, które udaremniają ataki zawsze obecnych toksyn i patogenów. Komórki tuczne i białe krwinki, znajdują się pod ciągłym atakiem i wymagają różnorodnych mikroelementów, w tym glutationu, aby zachować skuteczność w walce. Naukowcy odkryli, że GSH odgrywa ważną rolę we wspieraniu komórek odpornościowych. Limfocyty są podstawą aktywnej obrony immunologicznej, a badania pokazują, że zwiększenie poziomu GSH we krwi pomaga w proliferacji limfocytów i różnicowaniu ich w komórki NK i komórki T. Uważa się również, że glutation bierze udział w sygnałach zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną organizmu.
5. GSH i zdrowie mózgu


Komórki mózgowe wytwarzają potencjalnie bardziej szkodliwe produkty utleniania na gram, niż jakakolwiek inna tkanka w ciele. Trudno byłoby przecenić, jak ważny jest glutation w ochronie i wspieraniu prawidłowego zdrowia mózgu. Niektórym typom urazów mózgu (udar, obrażenia pourazowe, toksyczność metali ciężkich), chorób mózgu (Parkinson, Alzheimer, Stwardnienie rozsiane) i zaburzeń mózgu (schizofrenia, depresja, zaburzenia snu) może towarzyszyć stres oksydacyjny i znacznie obniżone poziomy GSH. Badania pokazują, że podniesienie poziomu glutationu w mózgu może pomóc w zapobieganiu rozwojowi niektórych z tych zaburzeń.

Co więcej, dowody sugerują, że GSH może być w stanie chronić przed uszkodzeniem komórkowym, spowodowanym nadmiarem dopaminy i wydaje się być w tym o wiele bardziej skuteczny niż witamina C lub witamina E.
6. GSH dla zdrowia serca


Synergiczne działanie glutationu i witaminy C jest najbardziej widoczne w tętnicach wieńcowych. Gdy aktywność tlenku azotu jest niska w komórkach wyściełających wnętrze tętnic, bardziej prawdopodobne jest wystąpienie skurczu naczyń, co prowadzi do zwężenia tych naczyń krwionośnych. Badania u pacjentów z miażdżycą naczyń wykazały, że suplementacja GSH i witaminy C wspomaga aktywność tlenku azotu, łagodzi skurcze naczyniowe i pomaga w przepływie krwi. Po zawale serca ilość wolnych rodników może wzrosnąć, co z kolei może mieć wpływ na uszkodzoną tkankę serca i zawarte w niej zapasy glutationu. Kiedy naukowcy podjęli środki, aby zapobiec temu zmniejszeniu, tkanka serca wykazała znacznie mniejsze uszkodzenia.
7. GSH i zdrowie płuc


Płuca, w których wymiana i obecność tlenu są ciągłe, są szczególnie wrażliwe na reaktywne formy tlenu (RFT), które w wysokich stężeniach mogą przerastać dostępność przeciwutleniaczy, czego kulminacją jest stres oksydacyjny. Jeśli chodzi o choroby płuc, badacze uważają glutation za jedną z najważniejszych cząsteczek obecnych w płucach i wydzielinach płucnych, pomagającą zneutralizować RFT.

Niski poziom GSH w płucach może stwarzać warunki, w których choroby i uszkodzenia są bardziej prawdopodobne. Ponadto, sama choroba płuc zużywa GSH szybciej, co skutkuje błędnym cyklem potencjalnie obniżonej ochrony i możliwością dalszego uszkodzenia. Istnieją badania kliniczne nad glutationem w takich stanach, jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, mukowiscydoza i uszkodzenie płuc. Dowody naukowe wykazały, że różne terapie GSH wykazują doskonałe właściwości ochronne płuc i mogą pomóc złagodzić objawy związane z przewlekłą chorobą płuc.8. GSH i zdrowie oczu


Praktycznie wszystkie choroby oka, szczególnie te związane z postępującą utratą wzroku, są nieodłącznie związane z utratą zapasów przeciwutleniaczy i wzrostem stresu oksydacyjnego. Badania pokazują teraz jednoznacznie, że zaćmie, jaskrze i zwyrodnieniu plamki żółtej zawsze towarzyszy ciągły i niezneutralizowany stres oksydacyjny w oku, który znacznie go pogarsza.

Według badań, gdy stężenia GSH pozostają powyżej pewnego poziomu, formacje zaćmy zwykle nie występują. Naukowcy odkryli, że płyn kąpiący soczewkę wewnątrz oka dotkniętego jaskrą ma wyraźny niedobór glutationu. Dalsze badania sugerują, że suplementacja GSH i stosowanie wysokich dawek witaminy C może odgrywać rolę zapobiegawczą w zaburzeniach oka.
9. GSH i zdrowie wątroby


Kiedy wątroba jest zdrowa, wytwarza wystarczającą ilość glutationu do wykonywania własnych ważnych funkcji detoksykacyjnych, a także wytwarza i dozuje nadwyżkę GSH do krwiobiegu, dostarczając go do całego organizmu.
 Z biegiem czasu ekspozycja na różnego rodzaju i w ogromnej ilości toksyczne substancje chemiczne jakie spotykamy w w życiu codziennym, może przyczyniać się do złego funkcjonowania wątroby. Gdy wątroba jest zagrożona, stara się zaspokoić własne zapotrzebowanie na glutation, a ewentualne, niewielkie nadwyżki są dostarczane do krwi przez inne narządy ciała. Badania pokazują, że obniżony poziom GSH w wątrobie jest nieodłącznie związany z jej stanem chorobowym i jej uszkodzeniem.

Restrykcje żywieniowe lub brak równowagi w ogólnym zdrowiu mogą wpływać na zapotrzebowanie wątroby w antyoksydanty i substancje odżywcze. Zapewnienie właściwej równowagi składników odżywczych może być czasem trudne, w takich okolicznościach uzupełnienie wysokiej jakości szybko wchłanianego produktu, takiego jak Altrient Glutation i Altrient C, może zaoferować cenne wsparcie w postaci uzupełnienia diety.
10. Glutation, starzenie się i choroby przewlekłe


Argument za nierozerwalnym związkiem między obniżonymi poziomami glutationu, a postępem procesów starzenia się, nie może być bardziej przekonujący. Badania wykazały, że poziom GSH spada wraz z wiekiem organizmu. W badaniu statystycznym badającym starszą populację porównano poziomy GSH we krwi zdrowych dorosłych z grupą niezdrowych osób w podobnym wieku. Poziomy GSH w grupie zdrowej były znacznie wyższe, co sugeruje podstawową rolę obniżonego poziomu GSH w procesie starzenia się lub przynajmniej w chorobach powszechnie związanych ze starzeniem się. Uważa się, że większość chorób związanych ze starzeniem się - takich jak zapalenie stawów, choroby serca, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej, choroba Alzheimera, otępienie starcze i niektóre nowotwory - postępuję szybciej w obliczu znacznego niedoboru glutationu.

Bonus:
Glutation i młodzieńczo lśniąca skóra


Ostatnio glutation zyskuje popularność wśród osób poszukujących bezpiecznej i naturalnej alternatywy dla chemicznych i potencjalnie szkodliwych zabiegów wybielających skórę. Uważa się, że glutation działa chroniąc komórki skóry przed uszkodzeniem wywołanym przez wolne rodniki i hamując produkcję melaniny - pigmentu skóry odpowiedzialnego za piegi, pieprzyki, plamy starcze i inne ciemne plamy. Większość zabiegów rozjaśniających skórę polega na podawaniu dożylnego glutationu, ale badania zaczynają również badać rolę suplementów glutationowych i kremów glutationowych pod kątem ich potencjalnie pozytywnego wpływu na odżywianie skóry, wygładzenie nierównego kolorytu skóry, wygładzenie zmarszczek, gojenie wyprysków skóry i wspomaganie rozjaśniania skóry.Pozytywnie zaskakuje fakt iż, medycyna i fizjologia stają się coraz mniej złożone w miarę upływu czasu, a jakość badań wciąż rośnie. Czasami coś zbyt pięknego, aby mogło być prawdziwe, naprawdę jest prawdą. Tak jest z pewnością w przypadku wysokiej jakości i odpowiednio dozowanych składników odżywczych. A teraz, glutation i witamina C w formie lipososmalnej okazują się najbardziej elitarnymi i spektakularnie skutecznymi suplementami odżywczymi. Technologia kapsułkowania w liposomach podawana doustnie sprawia, że ​​wiele kosztownych i bolesnych podań dożylnych jest w dużej mierze niepotrzebnych. Nadszedł świt nowej terapii uzdrawiającej! Doskonałej jakości źródło liposomalnego glutationu oferowany jest  przez wyspecjalizowane laboratoria LivOn Labs ze znakiem towarowym Altrient®.

Uwaga - ten artykuł został opracowany i zredagowany przez naukowiec ds żywności Susie Debice i terapeutkę żywieniową Jacqueline Newson przy użyciu fragmentów z książki GSH Master Defender autorstwa dr Levy MD.References for Glutathione and Skin
Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014; 7: 267–274. Skin-whitening and skin-condition-improving effects of topical oxidized glutathione: a double-blind and placebo-controlled clinical trial in healthy women. Fumiko Watanabe, Erika Hashizume, Gertrude P Chan, and Ayako Kamimura
Int J Cosmet Sci. 2005 Jun;27(3):147-53. doi: 10.1111/j.1467-2494.2005.00235.x. Glutathione as a depigmenting agent: an overview. Villarama CD1, Maibach HI.

Chcesz wiedzieć więcej? Kup E-book GSH Mistrz Obrony, dr Thomas Levy

e-book GSH dr T.Levy

GSH Glutation - Mistrz Obrony - dr Thomas Levy - ebook

Dodaj komentarz